Verksamhetsberättelse 2022

Bild

Politisk verksamhetsrapport 2021 för Centerpartiet i Boden

Verksamhetsberättelse för Boden Centerkrets 2022

Verksamhetsåret 2022 har dominerats av val till kommun, region och riksdag. Styrelsen, tillsammans med de som valt att ställa upp som kandidater till kommunfullmäktige och i vårt fall riksdag, har lagt mycket tid och möda på förberedelser och valarbete.

Valets resultat blev att Centerpartiet med fler röster än vid valet 2018 behöll 3 mandat. Det är ett bättre resultat än i många andra kommuner. Med den valtekniska samverkan Centerpartiet ingått i har vi en betydande representation i kommunens olika nämnder och styrelser än vi fått på egen hand. Se bilaga för mer detaljer.
Vi saknar kandidater till regionen. Det bör vi ändra på inför valet 2026.

Noteras bör att Centerkretsen saknar valberedning och nomineringskommitté. Brukligt är att valberedning och nomineringskommitté utgörs av samma personer. Det är inte bra att kretsstyrelsen innehar de funktionerna.

Styrelsens sammansättning

Ordförande Astrid Sundström Lindström
Vice ordförande Malin Sax till och med 30 september
Sekreterare Sigrid Sandström
Vice sekreterare Zakir Hussaini
Kassör Eva-Britt Larsson
Medlemsansvarig Ann-Christine Rutqvist
Ersättare Per-Erik Karlsson

Adjungerad Johan Gröhn, gruppledare
Adjungerad Lili-Marie Lundström, kommunikationsansvarig från 27/10

Revisor, tillika valda granskare av partistöd
Ordinarie Stefan Lindbäck och ersättare Maria Lindström

Valberedning tillika nomineringskommitté
Styrelsen

Seniornätverket
Centerpartiet har bildat ett seniornätverk. Ett seniormanifest har tagits fram som visar Centerpartiets ambitioner.

Valter Lind, Sangis och Inga-Lis Samuelsson, Kalix är Distriktets ansvariga. Lilian Forsman och Erik Nilsson har anmälts som Bodens kontaktpersoner.
Bodens Centerkrets styrelses önskemål är att komma igång med ett lokalt Seniornätverk.

Styrelsemöten

Sedan årsstämman2022-01-01 har 8 styrelsemöten, inklusive det konstituerande mötet 27/2. Två nomineringsmöten, 10/2 och 27/10.

Medlemmar

Antalet medlemmar under året 2022 är 55 individer, uppdelat på 44 C, 9 CK,
8 CUF och 2 CS. Totalt 63 medlemmar, vilket betyder att 8 medlemmar är medlem i två syskonorganisationer.
Motsvarande siffror för 2021 var 63 individer, uppdelat på 51 C, 7 CK, 11 CUF och 2 CS, Totalt 71 medlemmar.

Vi har med andra ord blivit 8 färre C, 2 fler CK, 3 färre CUF och +-0 centerstudenter än 2021.

Medlemsvård

Nya medlemmar välkomnas. De kontaktas av Ann-Christine eller Astrid.
Ann-Christine Rutqvist och Eva-Britt Larsson har under juli och augusti besökt centermedlemmar

Medlemsmöten

20/2 Krets- och nomineringsstämma. Listan till kommunfullmäktige fastställdes med 20 namn. 12 medlemmar deltog i årsstämman.

27/10 Medlemsmöte då nomineringarna till kommunala nämnder och styrelser fastställdes

11/12 Medlemsmöte med jultallrik från Färgaregatan 2. Regionråd Birgitta Huuva deltog och berättade om Centerpartiets roll i Regionen under den nya mandatperiodperioden. Birgitta kommer att ansvara för bl a den nära vården och psykiatrin. Två områden som ligger Centerpartiet nära.

Aktiviteter

Årets aktiviteter har helt präglats av valet. Vårt kommunalråd Johan Gröhn har fortsatt att besöka företag i hela kommunen och visat upp besöken på Facebook.

4/6 Pridetåg, Johan Gröhn och Ann-Christine Rutqvist deltog
11/6 Haradsdagen, Johan Gröhn, Eva-Britt Larsson, Matilda Lundström, och Ulf Boström hade många besökare vid sitt bord,
1/8–11/9 Valstugan, den bemannades kl. 11-kl.14, enligt schema.
6–10/8 Nolia, Bodens dagar var 7 och 10/8.
25/8 Kulturnatta, Valstugan öppen till kl. 21:00.
26–28/8 Miljö- och Skördemarknaden, bemanning enligt schema.
2/9 Husbilssafari till Harads Ann-Christine Rutqvist och Birgitta Huuva med flera besökte Harads.

Utbildningar

Centerakademien har hållit utbildningar under våren som riktats till kandidater. De har hållits via Zoom.

Lokala kandidatutbildningar i samarbete med SV har hållits 9/4, 23/7 och 30/7. De senare två har kombinerats med aktivitet på stan i profilkläder.

Sponsringsavtal

Trångfors IF, ett treårigt avtal, varav 2023 sista året.
BodenGuiden, inleddes 2019-2022, nytt avtal 2023-2026.

Distrikts- och riksaktiviteter

22/1 CUF Norrbotten firade 100 år i Luleå. Zakir Hussaini, Astrid Sundström Lindström och Ann-Christine Rutqvist deltog och kunde överlämna en gåva till CUF-distriktet på 2000 kr.

23/1 Centerkvinnornas distriktsstämma, Ann-Christine Rutqvist, Malin Sax och Astrid Sundström Lindström deltog.

3–4/2 Kommundagarna i Linköping genomfördes digitalt via ZOOM. Det möjliggjorde att fler kunde ta del av de mycket intressanta programpunkterna. Det gick också att ta del av programpunkterna i efterhand via Connect.

2/4 Centerpartiets Distriktsstämma i Luleå. Ombud var Astrid Sundström Lindström, Ann-Christine Rutqvist, Safi Ahmadi, Eva-Britt Larsson, Helge Stålnacke, Ulf Boström och Malin Sax.
Vid stämman avgick Johan Gröhn som distriktsordförande och ersattes av Hans Öhlund.

29/4 Centerkvinnornas förbundsstämma. Ombud för distriktet var Ann-Christine Rutqvist.

5–6/8 Valkonvent i Stockholm, Zakir Hussaini deltog.
22/10 Centerkvinnornas distrikthöstmöte. Emilia Granqvist och Astrid Sundström Lindström deltog.

12/11 Centerpartiets distrikts nomineringsstämma i Boden. Bodenkretsens ombud var Astrid Sundström Lindström, Ann-Christine Rutqvist, Safi Ahmadi, Eva-Britt Larsson, Helge Stålnacke, Ulf Boström och Emilia Granqvist.

Boden 2023-01-06

Astrid Sundström Lindström Sigrid Sandström


Eva-Britt Larsson Ann-Christine Rutqvist

Zakir Hussaini Malin Sax

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.