Boden
Centerpartiet lokalt
  • / Kontaktpersoner

Kontaktpersoner


Gruppledare Johan Gröhn                           johan.grohn@centerpartiet.se

Ordförande Astrid Sundström-Lindström astrid.sundstrom-lindstrom@centerpartiet.se