Bodenkretsens styrelse

Bodenkretsens styrelse 2022


Vid Bodenkretsens årsmöte i februari omvaldes Astrid Sundström-Lindström till ordförande.

Övriga ledamöter: Eva-Britt Larsson, Sigrid Sandström, Emilia Granqvist, Zakir Hussaini, Ulf Boström. Per-Erik Karlsson, ersättare.
Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.