Gruppledaren har ordet

 

Gruppledaren har ordet april 2023

Valåret 2022 är passerad. Årsredovisningarna från nämnder, styrelser och kommunala bolag har godkänts. Nu börjar arbetet med den strategiska planen som ger grunden för verksamhets- och budgetåren 2027—2026.

Ingen har kunnat undvika att läsa om de stora satsningar i den gröna omställningen som är i gång med allt vad det innebär.
Företagsklimatet är gott och ambitionen är att göra det än bättre. Det är företagen som ger de skatteintäkter som ett modernt socialt hållbart samhälle kräver för att hålla en god service till alla i vår kommun.

Infrastruktur i gator, vägar VA, bredband, utbildning både grundläggande och yrkesutbildning, omsorg av både unga och gamla, ett utbud av fritidsaktiviteter för alla åldrar. Det ät mycket som det goda livet kräver.

Samhället ska fungera i stort och smått och vi utgör samhället behöver göra det vi kan för att det ska fungera. Ett sätt är att bli delaktig i ett välkomnande Boden som bjuder in nya bodensare från världens alla hörn för vi kommer att bli fler, många fler och vi behöver bli många fler för att klara av alla de uppgifter som kommunen behöver sköta om och för alla de företag som finns och kommer att finnas.

Centerpartiet i Boden är med i utvecklingen, denna mandatperiod i opposition. Vi med våra 3 mandat ingick i valteknisk samverkan med Moderaternas 7 mandat, Bodenalternativets 3 mandat, Vänsterns 3 mandat och Kristdemokraternas 1 mandat. Tack vare det representeras Centerpartiet fått i många nämnder och styrelser.

Representation i nämnder och styrelser

KS AU, budgetberedning ersättare Astrid Sundström Lindström
Socialnämnden ersättare Helge Stålnacke Socialnämnden
AUN ordinarie Astrid Sundström Lindström
SBN ordinarie Emilia Granqvist
KFUN ordinarie Matilda Lundström
MBN ordinarie Stefan Lindbäck
Valnämnden ersättare Matilda Lundström
Kommunala bolag BEAB/RENAB ersättare Ulf Boström
REBAB ersättare Catarina Lind Åhman
BodenBo ordinarie Eva-Britt Larsson
Kommunföretag AB ordinarie Astrid Sundström Lindström
BUAB ordinarie Lili-Marie Lundström
BBP/SciencePark AB ordinarie Lili-Marie Lundström.
Kommunrevisionen Per-Erik Karlsson


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.