Boden
Centerpartiet lokalt
  • / Gruppledaren har ordet

Gruppledaren har ordet

Gott slut och tack för ett fantastiskt 2018

Detta har varit ett intensivt och fantastiskt år för Centerpartiet i Boden.

Vi bestämde oss för tre år sedan att vi skulle ta tre mandat i valet 2018. I början av året genomförde vi teambuilding och utbildning med de som stod på kommunlistan. Vi lärde känna varandra lite bättre, vi utvecklade den politik som vi gick till val på och som vi nu ska vara med och utveckla Boden med. Vi utvecklade även verksamhetsplanen med de aktiviteter som vi kunde komma på och som vi trodde att vi skulle klara av. Vi sa att när valdagen kommer ska det inte finnas något som vi hade kunnat göra som vi inte har gjort.

Under valrörelsen har vi bland annat deltagit i Bodens första Pride vecka, nationaldagsfirande, Boden Alive. Vi har träffat väljare på stan, i byar och vi har knackat dörr. Vi har deltagit i debatter och vi har spridit vårt budskap i sociala medier.

Under skördemarknaden hade vi till och med partiets vise ordförande Anders W Jonsson på plats. Ja vi har verkligen gjort allt vi har orkat med. Det finns nog inte mycket mer vi hade kunnat göra med de förutsättningar som var.

Och visst lyckades vi. Vi fick tre mandat i årets val till kommunfullmäktige. Ett fantastiskt resultat, detta samtidigt som det dök upp ett nytt parti som driver i stort sett samma frågor som oss. En stor skillnad är att vi inte bara är ett lokalt parti utan också har kopplingar hela vägen till riksdagen. Detta är väldigt viktigt då få frågor slutar vid kommungränsen.

Under valrörelsen har vi också genomfört medlemsmöten för att ta hand om de medlemmar som vi redan har. Där första temat var psykisk ohälsa eller psykiskprevention och det andra var företagsklimat och turism.

Efter valet genomfördes ett intensivt arbete med att hitta samarbetspartners som vi kunde jobba till sammans med för att utveckla hela Boden. Efter några olika möten utkristalliserade sig ett alternativ som idag utgör alliansen ”Framtid Boden”. Den består av Socialdemokraterna (17), Sjukvårdspartiet(4), Centerpartiet(3) och Miljöpartiet(1).

Ett samarbete som har börjat mycket bra. Även detta har varit intensivt då den nya ledningen för Boden måste presentera en budget före novembers utgång. Därför har huvuddelen av fokuset från 15 oktober till nu varit att få en budget i balans samt presentera en strategisk plan som rimmar med detta. Vi har naturligtvis inte gjort om hela den plan som förra ledningen har jobbat med under flera år. Fast vi har noga gått igenom den och tagit några viktiga beslut för att hela Boden ska utvecklas. Boden är i en jobbig sits med stort underskott. Detta ska vi ändra på. Vi kommer tidigt att knyta ihop förvaltningschefer med de nytillträdda presidierna för att tillsammans hitta lösningar som råder bot på detta och för Boden Framåt!

Med utgångspunkt av valresultatet och ett bra samarbete i Framtid Boden så har vi fått många nya förtroendeuppdrag som nu är tillsatta och ska börja bemannas i och med det nya årets inträde.

Det är många och viktiga frågor som måste hanteras och några av våra huvudfrågor är: Möjliggöra byggandet av bostäder för alla, där folk vill bo och som de har råd med. Äldreboende och trygghetsboenden. Skolor där folk bor. Fler företag och utveckla de företag som redan finns. Utveckling av idrott och friluftsliv i hela kommunen. Nyttja den fina miljö som finns runt Bodensjöarna för att göra Boden än mer attraktivt. En integration som snabbt får nya svenskar att börja jobba och bo i Boden. En skola med resurser som skapar bättre resultat och tidigt förebygger psykisk ohälsa. Stimulerande av mer närodlade och närproducerade varor. Större närvaro av militära förband i Boden då infrastrukturen för detta är god här och behovet är stort i norra delen av Sverige. Ett tryggare Boden som fler vill bo och leva i.

Några särskilt viktiga frågor för oss här är att skapa förutsättningar för en skola i Bredåker samt att det fortsättningsvis finns ett badhus i Harads. Byggandet av en multiarena som än mer utvecklar idrotts och kulturlivet i Boden. Företagsklimat som gör att fler kan jobba och leva i Boden.

Vi ska få hela Boden att utvecklas till sin fulla potential i hela kommunen.

För detta behövs vi alla. Vi måste ständigt bli fler. Vi behöver nya medlemmar allt från de som nöjer sig med att vara stödmedlem, de som bara kommer på möten, till de som engagerar sig i styrelsen och andra förtroende uppdrag.

Jag hoppas att du vill engagera dig mer, att du lyckas engagera din vän så att vi träffas i början av det nya året, till exempel på årsmötet som genomförs den 10/2 kl 1400.

Du behövs och vi behövs för vi ska vara med och utveckla hela Boden.

Med dessa rader vill jag åter tacka för 2018 och önska dig ett riktigt Gott Nytt År!

Hälsningar

Johan Gröhn

Gruppledare Boden Centerkrets