• / Nyheter
Filtrera arkiv:
Senaste nytt
Visa fler artiklar

PRESSMEDDELANDE 2020-11- 26

Äntligen, idag känner jag mig som en vardagshjälte! säger Ann-Christine Rutqvist (c) och vice ordförande i Utbildningsnämnden. Vid dagens sammanträde presenteras rapporten om ”Skolor på landsbygden” och nämnden fattar beslut att överlämna den till Kommunfullmäktige. Innehållet i utredningen och besluten ökar möjligheten till likvärdig skolgång och tydliggör att hela kommunen ska leva. Där närhet till skola finns, där finns framtidstro.

  • Det är viktigt med en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll.
  • När vi ånyo skulle göra en skolutredning så yrkade Centerpartiet på att även skolorna på landsbygden behövde genomlysas för att på sikt säkra skolgång i hela kommunen.
  • Vi centerpartister vill ha en skola som utjämnar livschanser, som bygger på valfrihet, visar tillit till professionen samt är grundad på beprövad erfarenhet och forskning.
  • När en kommunal skola läggs ned eller inte finns på plats måste vi underlätta för andra aktörer att etablera sig. Det är inte bra att elever och familjer kommer i kläm. De flesta vill ha närhet till en skola och det speciellt för de yngre barnen.
  • Från presidiet sida har vi deltagit i flera dialogmöten för att lyssna till vårdnadshavare och övriga huvudmän. I och med det här beslutet så hoppas jag många känner igen sig och ser att det går att vara aktiv i den demokratiska processen för att ta långsiktiga beslut, avslutar Ann-Christine Rutqvist.