Centerpartiet Norrbotten distriktsstämma

Ingress

Distriktsstämman avhålls i år i Kiruna.