Företagande

Företagande

Vi skapar de bästa förutsättningarna för att driva företag i hela Simrishamns kommun

Det lokala näringslivet är motorn i samhället. I Simrishamns kommun finns några stora verksam- heter och större företag samt många små företag. Bra företagsklimat är en av Centerpartiets grund- pelare eftersom det skapar arbetstillfällen och ger möjlighet att utveckla hela Simrishamn kommun. I kommunen finns ca 56 % av jobben i småföretagen. Det finns drygt 3 300 registrerade företag, men i mindre än hälften av dessa får ägarna sin huvudsakliga inkomst från företaget. Under 2021 startade 210 nya företag i Simrishamns kommun, vilket är rekord. Men samtidigt är den långsiktiga trenden att både antal företag med anställda minskar och möjligheterna att få sin huvudsakliga inkomst från företaget minskar. Det vill vi ändra på!

Vi stärker kommunens uppdrag inom näringslivsområdet för att skapa förutsättningar för företag att både utvecklas och etableras i Simrishamns kommun. Kommunen bör förstärka och intensifiera sina insatser inom näringslivsutveckling. Simrishamns Näringslivsutvecklings AB (SINAB) bör ges ett utvidgat och förtydligat mandat, med bl.a. fokus på nya företagsetableringar inklusive uppsökande rekryteringsinsatser. Organisation, kompetens, arbetssätt och externa kontaktnät skall anpassas till ny verksamhetsinriktning.

Vi underlättar för företag inom jordbrukssektorn och bidrar till utvecklingen av både den gröna och blå näringen att fortsätta finnas, utvecklas och etableras.

Vi inrättar en ”företagskuvös” för att underlätta start och tillväxt av nya entreprenörer och företag. Kopplat till dessa skall finnas olika typer av nyföretagarstöd och mentorer som genom lång och bred erfarenhet av företagande kan bidra till start och tillväxt av nya företag. I Simrishamn finns en stor kompetensbank hos våra seniora medborgare, med bred erfarenhet av entreprenörskap och företa- gande.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.