Lidingö
Centerpartiet lokalt

Vi satsar på barn och äldre!

När majoriteten sparar på skolan och äldreomsorgen vill vi skjuta till pengar. Vårt budgetförslag innebär:

  • Höjd peng till förskola och grundskola - fler utbildade lärare och mindre barngrupper i förskolan
  • Höjd peng till äldre - mer personal och stärkt arbete emot ofrivillig ensamhet
  • Bättre rustad ekonomi inför lågkonjunktur och inför stora investeringsbehov i idrottslokaler

Som största oppositionsparti arbetar vi för ett nytt ledarskap på ön.

Läs vårt budgetförslag här

Senaste nytt från Lidingö

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.