Utbildning

Bild

En trygg skola som får varje barn och ungdom lust att lära

Lidingö har förutsättningar att skapa Sveriges bästa skola. Sveriges bästa skola kännetecknas av hög kunskapsnivå och lärare med hög kompetens. Skolans kvalitet kan dock inte enbart mätas genom elevernas betyg. Vi vill också ha en skola som verkligen lär för livet, där eleverna känner inre motivation för att lära mer och där varje elev får möjlighet att finna vad denne brinner för i livet.

Centerpartiet prioriterar barnen och kommer inte spara på skolan för att ytterligare kunna sänka skatten som gjordes av majoriteten 2020. Vi vill satsa mer på barn och ungdom – både i skolan och på fritiden. Vi vill:

  • Prioritera skolan i stadens budget före ytterligare skattesänkningar.
  • Säkerställa välutbildad och behörig personal i alla skolformer, bland annat genom att erbjuda konkurrensmässiga löner.
  • Säkerställa att Lidingö har en trygg skola med nolltolerans emot droger, mobbing, kränkningar och sexuella trakasserier.
  • Verka för bättre psykisk hälsa hos unga på ön.

Läs mer:

FÖRSKOLA

GRUNDSKOLA

GYMNASIUM

PSYKISK HÄLSA

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.