Fler Bodensare

Bild


CENTERPARTIET GER KRAFT ÅT VARJE MÄNNISKA, VILKET FÖR BODEN FRAMÅT!

 

Nulägesbeskrivning

Vi står inför en enorm etablering av H2GS samtidigt som Försvarsmakten ökar sin närvaro i
Boden med 500 personer. Den spelutbildning som startade för några år sedan med 20 elever
är nu uppe i 200 elever och kommer 2025 rendera 1200 jobb i Boden. Detta kräver att Boden
blir en än mer attraktiv plats att bo på för att vi ska få fler kommunmedborgare som jobbar
och betalar sin skatt här vilket bidrar till den kommunala service som vi förväntar oss.


Framtidsvision

Kultur, media och idrott ska vara ett naturligt inslag i hela kommunen. Alla ska ha möjlighet att både delta och bidra till kultur- och föreningslivet.
Medborgarhuset utvecklas till ett minikulturens hus. Här ska musiker kunna öva och Norrlandsoperan kunna uppträda. Medborgarhuset ska vara tillgängligt för alla som vill utöva och uppleva kultur.

För att kulturen ska bli mer tillgänglig och nära satsar vi på samlingslokaler i byar.
Alla ska ha nära till ett brett idrottsliv. Det ska bli enklare för barn att hitta sin favoritidrott, genom att föreningar kommer till skola och fritids och visa sin verksamhet. Vi vill stötta ett brett utbud av fritidsintressen och idrotter både individuella och lag, så att människor kan växa genom sina intressen.

Vi står inför en enorm etablering av H2GS samtidigt som Försvarsmakten ökar sin närvaro i
Boden med 500 personer. Den spelutbildning som startade för några år sedan med 20 elever
är nu uppe i 200 elever och kommer 2025 rendera 1200 jobb i Boden. Detta kräver att Boden
blir en än mer attraktiv plats att bo på för att vi ska få fler kommunmedborgare som jobbar
och betalar sin skatt här vilket bidrar till den kommunala service som vi förväntar oss.
Då det inte går att bygga på Arenaområdet vill vi utveckla Björknäsområdet med en ny B hall
redan i år och därefter en hall för allsvensk hockey med restaurang. I samband med detta vill
vi utveckla hela björknäsområdet med en bättre trafiklösning samt ge möjlighet för
Björknässkolan att utvecklas och möta framtidens behov. Det ska kännas tryggt att leva och
bo i Boden. Polisen måste vara närvarande i alla områden. Samarbetet mellan socialtjänst,
skola och polis måste byggas starkare, så att ungdomar och barn på glid fångas upp tidigare
och skiljs från destruktiva miljöer.


Centerpartiets förslag på konkreta politiska beslut som leder till visionen

  • Centrum för olika aktiviteter: idrott, kultur, och mässor skapas
  • Medborgarhuset rustas upp och byggs om till ett minikulturens hus både för de som vill utöva och uppleva kultur.
  • Öka den upplevda tryggheten genom att fler butiker, restauranger och kaféer öppnas i centrum som gör att fler är i rörelse även kvällstid.
  • Öka tillhörighet, förståelse, kontakt mellan människor genom fler mötesplatser i hela kommunen.
  • Mötesplatser skapas och rustas för: kultur, idrott, dataspel, musik, skatepark, klätterväggar, dans, sång, kör, snickra, måla, bibliotek, studiecirklar, yoga och friidrott, mm.
  • Nyttja lokaler och anläggningar i hela kommunen tex bygdegårdar för evenemang och öka samarbetet mellan kommuner för att få ett än rikare utbud av aktiviteter.
  • Fritidsledare ska finnas i utpekade områden.
  • Nyttja kommunala lokaler på kvällstid. Viktigt att de är byggda på ett sätt som möjliggör detta, kreativa ytor ska vara tillgängliga utanför arbetstid.
  • Se över skatterna och amorteringskraven så att unga och människor med normala inkomster inte stängs ute från bostadsmarknaden.
  • Öka satsningarna på tjej- och kvinnojourer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.