Nyhetsarkiv-arkiverade nyheter

Terrorattentatet i Stockholm berör alla.

Mina tankar går hela tiden till offren och de drabbade. Tyvärr var fredagens attentat i Stockholm inte en helt oväntad händelse och ändå så fruktansvärd. Det är i sådana här stunder svårt att känna lika lätt för det som i vanliga fall känns så rätt och naturligt att välja. ”Hat föder hat och kärlek föder kärlek”.

Det som är glädjande är den enade bild som Sverige visat upp med det fantastiska arbete och uppträdande som polisen och andra myndigheter genomfört. Det som känns aktuellt är hur vi fortsätter att enat bekämpa dem som ska bekämpas och öppnar för dem som det ska öppnas för.

Föreningsfrihet och rätten till fri åsiktsbildning är två viktiga inslag i vår demokratiska vardag. Det betyder dock inte att det ska vara en grund att dölja eller froda kriminell verksamhet. Att ingå i grupper som uppenbart har till syfte att bryta mot lag och ordning och skada andra människor ska vara olagligt. Det ligger inte inom den grund som var när vi fick föreningsfrihet och rätten till fri åsiktsbildning.

Att kunna åka från Sverige för att tränas och deltaga i kriminell verksamhet ska vara exakt det, kriminell verksamhet. Att organisationer som inte vilar på demokratisk grund kan erhålla stöd och bidrag i detta land är helt absurt och måste omedelbart få ett slut. Det här är inga lätta frågor och kräver heller inga lätta lösningar.

En sak är klar, nya problem kan inte lösas med gamla lösningar. Jag hoppas att vi tillsammans och med rätt ledning ska kunna ta oss an dessa problem för att hitta hållbara lösningar som gör att vi tillsammans kan skapa en tryggare värld både inom och utom våra gränser.

Mina tankar går hela tiden till offren och de drabbade. Låt oss nu enat jobba för nya lösningar på dagens problem så att risken för det inträffade minskas. Hat föder hat och kärlek föder kärlek. Med rätt lösningar kan de som ska straffas straffas och de som ska välkomnas välkomnas.

Johan Gröhn

Riksdagskandidat för Centerpartiet

Den dag då socialdemokraterna demonstrerar för att göra sin röst hörd har i Boden i år blivit uttryck för riktigt mörka krafter. Hur kan detta ske i Boden ? Är det ett tydligt resultat av det ledarskap som råder? Högste företrädaren för arbetarekommun hotas av uteslutning och en ny missnöjesenhet bildas. Här används skälet för Bodens väl. Vilket parti i Boden tycker sig inte ha det som främsta argument? Samtidigt tillåts enheter med så tydlig nazistisk eller våldsbejakande kultur, att de förbjuds i Finland, med stöd av yttrandefrihet demonstrera på Bodens gator. Yttrandefriheten är en mycket viktig rättighet som vi ska värna om samtidigt som den inte får nyttjas för att kränka andra eller söka bråk. Jag hoppas verkligen inte att de motdemonstrationer som är planerade ska ge de mörka krafterna utrymme att hävda att det inte är de som beter sig illa.  Idag var vi övriga partier inbjudna att tala tre minuter om medmänsklighet under socialdemokraternas arrangemang. Tre minuter? Att inte få möjlighet att verkligen göra sin röst hörd känns konstigt och att deltaga i de hemska demonstrationer som kommer att genomföras denna första maj i Boden känns än mer frånstötande. Medmänsklighet är en tydlig och grundläggande värdering i Centerpartiets politik från Kommun till Riksdag att det inte kan ifrågasättas var vi står i denna viktiga fråga. Jag är med och pratar för medmänsklighet vilken dag som helst bara det inte är den första maj i Boden då denna dag blivit symbolen för mörka krafter. Jag hoppas även att säkerhetsläget ska bli så bra att oskyldiga Bodensare inte kommer till skada för att de vill ge sig ut på stadens gator denna vårdag. Jag hoppas vi åter kan få ett Boden som värnar medmänsklighet där alla känner sig trygga och kraften att föra Boden Framåt är tydlig. Ta hand om varandra och visa varandra extra mycket kärlek och förståelse. Minns att ljuset alltid segrar över mörkret. Ha ett riktigt trevligt Valborgsmässofirande och håll tummarna att ljuset segrar i Boden.

Johan Gröhn

Ordförande Bodens Centerkrets


Debattartikel skickad till NSD och NK 180416

Socialdemokraterna, Liberalerna, Kd, Sjukvårdspartiet och Miljöpartiet säger nej till friskola i Bredåker.

Trängseln inom Bodens kommuns grundskolor är stor. Antalet elever antas öka till 2025, då elevunderlaget planar ut. Planerade utbyggnader för F-6 kan stå klar tidigast 2023. Hedens skola som Bredåker tillhör är redan nu trångbodd. En friskola i Bredåker skulle medföra ökad kvalitet för övriga barn som tillhör Hedens upptagningsområde.

Bredåker är en levande bygd där generationsväxlingen pågår och allt fler barnfamiljer flyttar in. Bygden erbjuder god livskvallitet, säker trafikmiljö och i övrigt bra livsförhållanden. En skola skulle stimulera till ytterligare inflyttning och nybyggnationer. Passande byggnad finns, lokalerna erbjuder goda lärmiljöer och stimulerande utomhusmiljö med plats för kreativ rastverksamhet. Etablering av friskolan skulle innebära att flertalet barn inte kommer att behöva skolskjuts, vilket förkortar barnens arbetsdag avsevärt.

I Boden värnar Moderaterna och Centern barnens Närhetsliv. Att ha platsvarumärket Närhetsliv och samtidigt tvinga barnen att åka 17 km eller mer till skolan är inte ok när det enkelt kan förhindras genom en nyöppnad friskola i Bredåker.

Mimers Vittjärv AB som ansökt om start av friskolan driver redan tidigare en friskola, friförskola samt fritidsverksamhet. De har flerårig erfarenhet med goda resultat, nöjda elever och föräldrar. Skolledning och personal är kompetent, omtyckt och personalomsättningen är låg.

Alternativet till friskoleetableringen är rivning av lokalen med de kostnader som detta skulle medföra för kommunen.

Rigmor Åström och Matilda Lundström

Moderaterna respektive Centerpartiet, Båda är ledamöter i utbildningsnämnden

Tillgänglighet=Delaktighet!

Tillgänglighet kan vara ett problem som inte alltid syns. Jag
själv är rörelsehindrad och använder mig av rullstol/elscooter. Ibland så
tänker jag, hur ser det ut runt omkring oss i Boden? Är den där tröskeln för
hög? Kantstenen då? Finns det dörröppnare? Hur ser toaletten ut på butiken? Hur
högt upp sitter bankomaten? Kortläsaren på butiken då? Många tänker nog inte så
mycket på hur det är med anpassning av saker och ting, men personer med
funktionsnedsättning märker det dagligen. Anpassning är A och O för att det
skall fungera för många! Att vi själva inte ser problemen betyder ju inte att
de inte existerar. Vi skall se lösningarna och inte problemen.

Vi måste se till att arbetsplatser,
lokaler, offentliga platser anpassas så att alla kan delta och jobba. Att
inte kunna jobba, eller besöka butiker, på grund av att de inte är anpassade,
är ohållbart. Vi måste ställa krav på att kommunikationer ska fungera, med
assistans om personen behöver det. Det är ofta små åtgärder som behövs, men det
ger stora förändringar för dom som behöver det. Vi måste även tänka på att vi
alla blir äldre. Att vi har bra anpassning, och nära till olika inrättningar,
gör att man kan känna säkerhet, man känner en trygghet att bo kvar i Boden. Vi
måste tänkta långsiktigt och planera för framtiden. Tillgänglighet är också
närheten till kommunikationsmedel som fungera (Tåg, buss och flyg). Tågens driftsäkerhet
måste drastiskt förbättras. Vi vill ju att alla skall välja miljövänliga
alternativ, men då måste ju dessa alternativ fungera! Boden är bra på att
handikappanpassa, men vi kan bli bättre.

Ett tips är att när saker och ting byggs låta en
(eller flera) med funktionsnedsättning(ar) vara med och komma med idéer.
Organisationen DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) gör ett
fantastiskt jobb och kan vara till stor nytta vid nybyggnationer. 

Om vi lyckas med detta så skapar vi ett Boden
för alla.

Anders Lundström

Centerpartiet Boden


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.