Helge Stålnacke

Bild

Helge Stålnacke

Född och uppvuxen i Masugnsbyn, Kiruna kommun. Som barn fick jag gå på jordbrukardaghem och lekis på somrarna trots att jag bodde på landsbygden. Skola hade vi till klass 6. Allt detta gav mig trygghet och en tro på framtiden.

Kom hit 1997 och Boden har betytt väldigt mycket för mig. Kan inte tänka mig att flytta någon annan stans. De frågor som betyder väldigt mycket för mig och som jag vill jobba med är våra barn och ungdomar. Är utbildad förskollärare med erfarenhet från förskola i några år.

De senaste åren har jag haft förmånen att tjänstgöra som garnisonspastor i Bodens garnison och i och med denna prästtjänst har jag under åren kommit i kontakt med många, många ungdomar, både de som har vistats här kortare tid och de som blivit kvar här.

Viktigt att barn och ungdomar som vistas i stan eller på landsbygden får möjlighet till en bra förskola, skola och fritidssysselsättning. Barnen är vår framtid.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.