Safi Ahmadi

Bild

Jobbar som elektriker och bor i centrala Boden. Kommunkretsens revisor 2020.


Min drivkraft kommer från att ha växt upp på ett småskaligt jordbruk med självförsörjning. Det jag vill prioritera är utbildning, företagande och odling. Fler behöver få kunskap om yrkesutbildningar och att man kan studera hela livet. För att det ska vara möjligt måste det finns fungerande kollektivtrafik i hela kommunen. Unga behöver trygga
samlingsplatser och ska själva delta i den verksamheten. Att varje individ ska få göra sin röst hörd i olika sammanhang är en annan viktig fråga för att kunna ta ansvar för samhällets utveckling.


 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.