EN SKOLA FÖR ALLA -
I HELA SKÅNE


Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var man bor, oavsett bakgrund eller kön. Utbildningen ska hålla hög kvalitet, från förskolan, ända upp till universitets- och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Därför sattsar Centerpartiet nu stort på skolan i hela landet. I vårt budgetförslag föreslår vi i år 2 267 miljoner extra till skolan bara i Skåne. Det är ca 720 miljoner mer än vad Tidö-partiernas budget erbjuder.

sol-has-bg sol-light-text

Senaste nytt från Skåne

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.