Bild

Så arbetar vi i ESKILSTUNA

Från små lokala beslut nära människor till stora nationella beslut som berör många. I Centerpartiet i Eskilstuna arbetar vi på vårt sätt, efter vår kommuns unika förutsättningar, samtidigt som vi är en del av en stor centerfamilj där alla strävar åt samma håll.

Kommunkretsen – där det lokala arbetet sker

Inom Centerpartiet arbetar och bedriver vi politik i flera mindre kretsar. Varje kommun i Sverige består av en krets som ansvarar för partiets politiska verksamhet i just den kommunen. I Sörmland har vi nio kretsar: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker.

När du blir medlem i Centerpartiet får du automatiskt ett medlemskap i den krets där du är folkbokförd, i vårt fall Eskilstunakretsen. Som medlem i vår krets har du möjlighet att påverka den lokala politiken, men även politiken i Region Sörmland och på riksnivå.

Kretsstyrelsen – där de lokala besluten tas

Arbetet i kretsen leds av vår kretsstyrelse. Kretsstyrelsen ansvar för det interna arbetet i partiet, genom att bland annat anordna medlemsträffar, hitta nya förtroendevalda och leda det långsiktiga strategiska arbetet. Kretsstyrelsen utses årligen på vår årsstämma. Då utses även valberedningen, som leder arbetet med att hitta nya styrelseledamöter och förtroendevalda.

Förtroendegruppen – våra representanter i kommunen

Det politiska arbetet ansvarar alla som har ett förtroendeuppdrag i kommunen för. Centerpartiet i Eskilstuna har just nu närmare 30 aktiva förtroendevalda politiker. Alla har ett eller flera politiska uppdrag i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller i nämnder, bolag, råd, utskott, kommittéer, stiftelser och beredningar. Nästan alla är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier. Förtroendegruppens arbete leds av vår gruppledare

De allra flesta av våra företroendevalda fick sina uppdrag i samband med att de stod på vår valsedel vid senaste valet, men vissa har klivit på sina uppdrag när en plats blivit ledig under mandatperioden.

Teamen – vårt sätt att få fler att engagera sig

Om du som medlem vill vara med och påverka den lokala politiken kan du delta på våra stämmor eller anmäla ditt intresse för ett ledigt förtroende- eller kretsstyrelseuppdrag. Att ta det steget kan dock kännas stort och svårt för den som är helt ny i politiken. Därför skapade vi 2019 fyra team som arbetar utifrån olika ämnesområden. I teamen får du som är, eller funderar på att bli, medlem en möjlighet att träffa våra förtroendevalda och lära dig mer om hur politiken fungerar. Samtidigt får du även vara med och bidra med dina tankar och idéer i diskussioner om och skapandet av ny politik.

Regional politik – vi är en del av distriktet och regionen

Som medlem i Centerpartiet i Eskilstuna har du även möjlighet att påverka politiken i Sörmland. Alla kretsar i ett län bildar ett distrikt, som i vårt fall heter Centerpartiet i Sörmland. Distriktets uppdrag är att utbilda och stötta kretsarna i deras arbete. Det arbetet leds av distriktsstyrelsen

Det politiska arbetet i distriktet ansvarar partiets förtroendevalda i Region Sörmland för samt Sörmlands riksdagsledamot. Riksdagsledamoten har ett politiskt ansvarsområde i riksdagen, men har även ett stort uppdrag i att driva frågor för sitt län. Riksdagsledamoten gör regelbundet besök hos olika organisationer och företag i kommunerna och tar med sig kunskap och frågor till nationell nivå.

Nationell politik – Centerpartiet i hela landet

På nationell nivå finns det en partistyrelse som ansvarar för och tar fram övergripande planer för utvecklingen av hela partiet. Partistyrelsen tillsammans med samtliga partiets riksdagsledamöter leder arbetet på nationell nivå. I EU leds arbetet av våra Europaparlamentariker.

Vartannat år genomförs en partistämma dit alla kretsar skickar ombud. Till stämman har alla medlemmar rätt att sända motioner, som sedan behandlas och kan bli partiets politik.

Syskonförbunden – vi tillhör en stor familj

Centerpartiet har tre syskonförbund: Centerstudenter, Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) och Centerkvinnorna. Är du medlem i något av de förbunden, har du också medlemsrättigheter i Centerpartiet. I vår krets finns Centerkvinnorna Eskilstuna och i distriktet CUF Sörmland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.