Alla förtroendevalda i Norrtälje kommuns nämnder och styrelser 2021-2022

Boris Andersson, Gottröra

Ledamot i Bygg- och miljönämnden

Tfn 070-2605535

E-post: borisandersson44(at)gmail.com

Alexander Bejermyr, Rimbo

Ersättatre i Bygg- och miljönämnden

Tfn 072-0397710

E-post: alexander.b00(at)outlook.com

Karin Broström, Roslagsbro 

Vice ordförande i Val- och demokratinämnden

Tfn 0176- 23 70 24, 070-723 70 61

E-post: karin.brostrom(at)norrtalje.se

Peter Cederholm, Norrtälje

Ledamot i Utbildningsnämnden

Tfn 073-5111316

E-post: peter.cederholm(at)centerpartiet.se

Jacob Christman, Svanberga

Ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden

Tfn 070-4452456

E-post: jacob.christman(at)live.com

Patrik Dahl, Malsta

Ordförande i Utbildningsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige

Tfn 0730-356852

E-post: patrik.dahl(at)telia.com

Anna Eneroth, Norrtälje

Ledamot i Barn- och skolnämnden
anna.eneroth(at)gmail.com

Gunnar Englund, Husinge, Väddö 

Ersättare i Kommunstyrelsen, vice ordförande i Norrtälje Energi och ersättare i kommunfullmäktige

Tfn 070-493 10 97

E-post: gunnar.englund(at)norrtalje.se

Bengt Ericsson, Norr-Nånö, Estuna 

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

Tfn 0176-14203, 0706-93 88 77

E-post:bengt.ericsson(at)norrtalje.se, bengt14203(at)telia.com

Henrik Eriksson, Hallstavik

Ledamot i Barn- och skolnämnden
Ledamot i Region Stockholm (fd landstinget)

Tfn: 070-3115429

E-post: henrik.eriksson(at)centerpartiet.se

Clas Forsgren, Hallstavik

Kommunrevisor

Tfn: 076-82 87 444 el. 0175-202 47

E-post clas.forsgren(at)norrtalje.se

Claes Holmström, Roslagsbro 

Vice ordförande i Roslagsbostäder AB

Tfn 0176- 23 51 37, 070-147 16 34

E-post: claesholmstrom(at)hotmail.com

Sofia Händel, Söderbykarl

Ersättare i Teknik- och klimatnämnden

Tfn: 070-4770606

E-post: sofia.handel(at)centerpartiet.se

Bengt Jansson, Yxlan

Ersättare i Teknik- och klimatnämnden

Tfn: 070-5716471

E-post: bengt.jansson(at)centerpartiet.se

Berit Jansson, Edebo

Ordförande i stiftelsen Roslagsmuséet, vice ordförande i Campus Roslagen

Tfn: 070-5154331

E-post: berit.jansson(at)centerpartiet.se

Ronny Jansson, Roslagsbro 

Ledamot i Kultur-och fritidsnämnden 

E-post; ronny.aik(at)hotmail.com 

Tord Jansson, Rådmansö 

Ledamot i Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

Tfn 0176-412 50, 070-565 35 41

E-post: cirka(at)telia.com 

Anders Lehult, Bergshamra

Ledamot i Roslagsbostäder AB

Tfn: 073-0308081

E-post: anders.lehult(at)gmail.com

Stefan Lindskog, Rimbo

Vice ordförande i Bygg- och miljönämnden

Tfn 0708-17 67 52

E-post: stefan(at)travels.nu

Maria Lodenius, Länna

Ersättare i kommunfullmäktige

Tfn: 070-3265836

E-post: lodeniusmaria(at)gmail.com

Per Lodenius, Länna 

Kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige

Tfn 070-322 92 89

E-post: per.lodenius(at)norrtalje.se

Twitter: @PerLodenius

Tommy Lundqvist, Rimbo

Ordförande i Teknik- och Klimatnämnden, ordförande Norrtälje Vatten och Avlopp AB
ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen

Tfn 0175- 715 87, 070-589 56 26

E-post: tommylundqvist(at)telia.com

Emelie Löthgren, Bergshamra

Ledamot i fullmäktige

Tfn 070-922 91 76

E-post: emelie(at)lothgren.com

Anders Olander, Norrtälje

Ledamot i Kommunstyrelsen, ledamot i Kommunfullmäktige pch ersättare i Kommunalförbundet Sjukvård ochomsorg
tfn 070 671 23 04

E-post: anders.olander(at)centerpartiet.se

Lilja Olander, Norrtälje 

Ledamot i Socialnämnden

Tfn 073-686 55 79

E-post: lilja.g.olander(at)gmail.com

Alexandra Oskarsson

Ersättare i Barn- och skolnämnden
E-post: alexandra(at)oscarsson@outlook.com

Kule Palmstierna, Norrtälje

Ledamot i Socialnämnden

Tfn 076-142 08 02

E-post: kulepx(at)tele2.se

Sofia Ringkvist, Svanberga

Ersättare i Barn- och skolnämnden

E-post: poppan89(at)hotmail.com

David Säll, Norrtälje

Ersättare i i Val- och demokratinämnden

Jane Trepp, Väddö  

Ersättare i Kommunfullmäktige, ledamot i Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg

Tfn 070-511 12 49

E-post: jane.trepp(at)norrtalje.se

Stefan Törnqvist, Roslagsbro

Ersättare i Utbildningsnämnden

Åsa Wärlinder, Estuna

Andre vice ordförande i Kommunfullmäktige, ledamot i Teknik- och Klimatnämnden, ledamot i Norrtälje Vatten och Avlopp AB

Tfn 0702-15 25 15

E-post: asa.warlinder(at)norrtalje.se

Karina Åberg, Rånäs

Ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden

Tfn 070-3173803

E-post: ubbygallring(at)hotmail.com