Du ska kunna lita på att vården finns nära om du blir sjuk

Helene Andersson, Tvååker, regionråd och första namn på Centerpartiets lista till landstingsfullmäktige i Region Halland.

 

- En vård som är nära skapar trygghet, säger Helene Andersson som är regionråd och etta på Centerpartiets lista i regionvalet.

Vad menar Centerpartiet med nära vård?

- När vi blir sjuka är vi som mest utsatta. Då behöver vi ha nära till hjälp och trygghet. Med en palett av olika typer av stöd och hjälp, kan regionen erbjuda vård utifrån individens behov. Vi vill flytta mer vård närmare patienten till vårdcentralen eller hemmet. Därför vill vi förstärka vårdcentralerna så att de även i fortsättningen kan fungera som en väg in med bra och kvalificerat mottagande, säger Helene Andersson.

- Nära vård handlar också om att fortsätta utveckla läkarmedverkan i hemsjukvården och ambulant bedömning. Modellerna som blivit uppmärksammade i övriga Sverige har bidragit till att äldre eller kroniskt sjuka kan få hjälp i hemmet och slippa onödiga ambulanstransporter till akuten. För kroniskt sjuka kan tekniska hjälpmedel innebära att de kan sköta provtagning på jobbet eller i hemmet. En vård som är nära skapar trygghet, vilket inte minst behövs för att möta människor med psykisk ohälsa.

Hur vill ni stötta hallänningarna att bli friskare?

- Att satsa på friskvård är bästa vägen till en bättre sjukvård. Ett första steg är taget, och nu vill vi utveckla det och införa hälsosamtal vart tionde år från och med att man fyller 40. Metoden som är beprövad i Västerbotten är bevisat framgångsrik och leder till friskare människor och längre liv.

Ska Halland ha ett eller två akutsjukhus?

- För oss är det självklart att Halland har två akutsjukhus med förlossning och BB. Du ska kunna lita på att vården finns nära då du blir sjuk oavsett var du bor i Halland.

Centerpartiet föreslår

  • Utveckla vårdvalet så vården blir mer trygg, nära och tidig
  • Du ska ha rätt till besök hos sjukvården inom 3 dagar
  • Hälsosamtal vart tionde år för alla över 40
  • Sjukhusen ska utvecklas. Inte avvecklas. Halland ska ha två akutsjukhus med förlossning och BB

Fakta om Region Halland

Region Hallands högsta beslutande församling är regionfullmäktige med 71 ledamöter. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet med 38 ledamöter bildar majoritet. Centerpartiet har 7 ledamöter.

Region Halland har ansvar för hälso- och sjukvård samt tillväxt och utveckling.

Läs mer:

Sjuksköterskor för Halland framåt

Närmare vård med läkarmedverkan i hemsjukvården

Hallänningar får bättre vård med ambulant bedömning

Människan i centrum - valfrihet i vården

Valfrihet ger möjligheter

Tidiga insatser föreslås vid psykisk ohälsa

Västerbottensmodellen lönar sig på alla sätt