Norrtälje


Välkommen till Centerpartiet i Norrtälje kommun!  

Centerpartiet står för närodlad politik. Alla människor ska ha närhet till beslut och kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Det är vår utgångspunkt när vi formar politiken för de kommande åren och decennierna.    

 

Medlemsmöte om Folkhälsa 29 november

Måndag 29 november kl.18.30 i IOGT/NTOs lokal, Stockholmsvägen 1, Norrtälje. Medverkan av Christine Lorne (C).
Christine är Gruppledare för Centerpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden i region Stockholm.

Välkomna!

Kretsstyrelsen

Från vänster: Anna Eneroth, David Säll, Emelie Löthgren, Jacob Christman, Per Lodenius, Åsa Wärlinder, Gunnar Englund, Patrik Dahl, Sofia Händel

Nomineringsstämma 27 november

Vid nomineringsstämman lördagen den 27 november beslutades det om hur valsedeln till kimmunfullmäktigevalet 2022 kommer att se ut.

 1. Per Lodenius
 2. Åsa Wärlinder
 3. Tommy Lundqvist
 4. Anna Eneroth
 5. Patrik Dahl
 6. Sofia Händel
 7. Gunnar Englund
 8. Jacob Christman
 9. Emelie Löthgren
 10. David Säll

Se hela listan här , 195.8 kB.

 

Centerpartiets remissvar på Fördjupad översiktsplan för Rimbo 2050

Centerpartiet i Norrtälje kommun lämnar följande synpunkter på samrådsförslaget rörande Rimbos fördjupade översiktsplan. Synpunkterna har sammanställts i samverkan med Rimbo Centernätverk, och fastställts på medlemsmöte 21/10-2021.
Läs vårt svar här , 105.9 kB.

Norrtälje fanns på plats på Centerstämman

Centerpartiets stämma är precis avslutad. På plats under de fyra intensiva dagarna fanns Anders Olander, Anna Eneroth och Gunnar Englund ifrån (C) i Norrtälje kommun.

Se vårt förslag till budget i Norrtälje kommun

Idag presenterade vårt nya kommunalråd Per Lodenius nästa års budget.

Se film 


Vinnare på Rimbodagen!

I Centerpartiets tält på Rimbodagen hade vi en tävling där deltagarna fick para ihop foton på 15 kyrkor i Roslagens västra pastorat med rätt plats. 29 tävlande lämnade in kompletta svarstalonger. Sju av dessa hade alla rätt men vi hade lovat att fem trisslotter skulle utlottas bland de som hade prickat in minst tio rätt. Det var 15 stycken. Dragnings skedde i Norrtälje vid ett möte med de som kandiderar till kyrkofullmäktige i båda pastoraten i kommunen. Följande kommer att få en trisslott per post:

Einar Löfgren, Malsta

Carina Jansson, Roslagsbro

Riki Isaksson, Enköping

Karl-Johan Gerhardsson, Rånäs

Lillemor Eglund, Rånäs.


Per Lodenius vald till Anders Olanders efterträdare

Vid extrastämman den 4 september valdes Per Lodenius enhälligt till Centerpartiets gruppledare och kommunstyrelsens första vice ordförande.

I och med detta lämnar Per Lodenius sitt uppdrag i riksdagen den 30 september.

Anders Olander fortsätter som ersättare i kommunstyrelsen.


Rimbodagen den 14 augusti!

Under lördagen den 14 augusti fanns vi på plats på Rimbodagen, kl 10-16.
Vi svarade på frågor och lyssnade på synpunkter. Vi informerade också om det kommande kyrkovalet den 19 september.

 

Anders Olander slutar som kommunalråd i höst

Efter att ha varit engagerad i Centerpartiet i mer än 50 år, har nu Anders Olander beslutat sig för att att sluta som kommunalråd i höst.

Anders har haft uppdrag både som tjänsteman i partiet men också som förtroendevald på region (tidigare landsting) och nu de senaste åren som kommunalråd i Norrtälje kommun.

Nomineringsarbete efter hans efterträdare har nu börjat och beslut tas på nomineringsstämma den 4 september.Per Lodenius kandiderar inte till riksdagsvalet 2022

I valet 2006 valdes Per Lodenius, Norrtälje, till riksdagsledamot för Centerpartiet i Stockholms län. Numeddelar Lodenius att han efter fyra mandatperioder i riksdagen väljer att inte kandidera för en femte mandatperiod.

”Jag är stolt över vad jag fått vara med om att genomföra och brinner fortfarande lika mycket för att göra skillnad. Inte minst inom mina passionsområden och att få involvera och skapa tillgänglighet för alla människor. Det är något som jag kommer fortsätta att arbeta för, men i vilken form i framtiden vet jag inte idag.” säger Lodenius som är Centerpartiets kulturpolitiske talesperson och talesperson i särskolefrågor. Han är också bland annat initiativtagare till och ordförande för riksdagens svensk-åländska vänförening.

Läs hela pressmeddelandet här

Per Lodenius telefon +46-70-322 92 89

STADSBRUK ROSLAGEN VID FÄRSNA MOTTAGARE AV ÅRETS MILJÖ- OCH KLIMATPRIS

På världsmiljödagen, den 5 juni, delade Cenetrpartiet i Norrtälje ut Miljö- och Klimatpriset till Stadsbruk Roslagen och Pascal Letter, vid Färsna Gård.

Motivering till priset:
En ny och viktig aktör i vår kommun som genom stort engegemang och drivkraft verkar för att utveckla och bidra till en ökad lokal matproduktion som belyser vikten av grön omställning i en stadsnära miljö

Utdelare av priset var riksdagsledamot Per Lodenius och vice ordförande Anna Eneroth.

Medlemsmöte onsdag 26 maj

Välkommen till ett digitalt medlemsmöte onsdag 26 maj kl. 18.30.
Vi har bjudit in Jonny Jones (C) som gästföreläsare från Rättvik. Jonny kommer att berätta om den sk Rättviksmodellen och om närodlad mat i kommunal verksamhet.

Aktuella frågor från riksdag, region och kommun tas också upp!

Länk till Teams har skickats ut per e-post.

Välkomna!

Kretsstyrelsen


Varför ska Centerpartiet vara med i Kyrkovalet?

I höst är det kyrkoval, men anledning av det har vi bjudit inn Karin Perers, ordförande i Kyrkomötet till ett digitalt medlemsmöte.

Torsdag 20 maj kl. 18.30 via Teams

Välkomna!

Karin Perers, kyrkomötets ordförande.

Karin Perers, kyrkomötets ordförande.

 

Temamöte om Stadsbruk I Roslagen

- ett projekt som handlar om att utveckla och bidra till en ökad lokal och ekologisk matproduktion i och nära staden

Torsdag 8 april kl. 18.30, digitalt via Teams (länk får du efter anmälan)

Anmälan till Anna Eneroth via e-post anna.eneroth@centerpartiet.se

Årsmöte 20 februari 2021

Årets årsmöte ägde rum digitalt lördagen den 20 februari.

Gunnar Englund omvaldes till ordförande. Nya i styrelsen blev Ralf Nord, Sättraby, samt Alexandra Oscarsson, Norrtälje.

Bilaga till Mitt Roslagen, februari 2021 - Framåt för hela kommunen

Du har väl sett Centerpartiets bilaga till tidningen Mitt Roslagen. Tidningen delades ut till alla hus håll under vecka 6.

Läs den här , 1.6 MB.


 


Fika i det gröna 7 juni

Ett trettiotal medlemmar träffades i söndags till en fika i det gröna på Vikingabyn i Svanberga. Vi fick information om Vikingabyns historia och verksamhet av Jacob Christman. Därefter blev det tårtkalas. Vi passade även på att fira Tommy Lundqvist, Stefan Lindskog och Karina Åberg som alla har haft jämna födelsedagar under maj månad.

Det var trevligt att träffas igen efter vårens uppehåll av fysiska möten. Vi höll avståndet och vi hade en mycket trevlig stund på Storholmen.


Satsning på järnväg, vägar och bredband

19 maj

Centerpartiet presenterade idag nya infrastruktursatsningar för 2020 för att knyta ihop landet. Det handlar om totalt 1,2 miljarder kronor i investeringar i väg- och järnvägsunderhåll, tillsammans med bredbandsutbyggnad.

– Det här är viktiga investeringar för att hålla ihop Sverige och skapa goda levnadsvillkor i hela landet. Samtidigt skapas nu fler jobbtillfällen, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

Läs mer

10 000 nya undersköterskor och vårdbiträden

12 maj 2020

Idag presenterades ett nytt omsorgslyft, med målet att 10 000 fler undersköterskor och vårdbiträden ska kunna fastanställas och kompetensutvecklas. Personer som jobbar inom äldreomsorgen ska erbjudas tillsvidareanställningar och även kunna få sin utbildning betald på arbetstid.

– Vårdanställda drar ett oerhört tungt lass på frontlinjen, och de behöver bli fler. Därför ger vi fler chansen att få fast anställning och vidareutbilda sig med lön, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Läs mer

Anders W Jonsson

 

Slopad skatt på gåvor till anställda

4 maj

Under andra halvan av 2020 kommer arbetsgivares gåvor till anställda, upp till ett värde av 1000 kronor, inte att vara skattepliktiga. Lagen ändras tillfälligt för att gynna lokala företag och stödja dem som drabbats under coronakrisen.

– Många företag och kommuner vill stötta det lokala näringslivet och samtidigt uppmuntra sin personal i dessa svåra tider. Nu gör vi det enklare att göra just det, med tusen skattefria kronor att ge gåvor för under 2020, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Läs mer


Nu kompenseras företag för omsättningstapp

30 april

Idag presenterades nya krisåtgärder för svenska företag som drabbats av coronakrisen i form av ett omsättningsstöd, som beräknas uppgå till 39 miljarder kronor. Det handlar om att kompensera företag som drabbats av stora omsättningstapp under krisen.

– Många företag har drabbats oerhört hårt av krisen. Centerpartiet har drivit på för att ytterligare stöd ska sättas in så att fler företag ska kunna överleva, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C).

Läs mer

Historiskt stor vårbudget presenterad

15 april 2020

Idag presenterades en historiskt stor vårbudget som tillsammans med de extra ändringsbudgetarna innehåller krisåtgärder för över 100 miljarder kronor. Centerpartiet har sedan coronavirusets utbrott varit med och tagit fram kraftfulla åtgärder som är nödvändiga för att stärka sjukvården, stötta svenska företag och lägga grunden för en snabb återhämtning.

Läs mer

C: Kraftigt sänkta kostnader för företag

14 april 2020

Nu minskas arbetsgivares utgifter ännu mer, med anledning av coronakrisen. I mitten av mars infördes ett tillfälligt system för korttidspermitteringar där staten står för den största delen av lönekostnaden. Från 1 maj ska det systemet utökas, då arbetstiden för anställda kommer att kunna minskas med upp till 80 procent.

– Det här betyder att en arbetsgivares kostnader, tillsammans med övriga stöd, kan minska med drygt 85 procent, vilket blir en stor lättnad för många företag, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C).

Läs mer

Alliansen i Norrtälje skjuter till 5 miljoner kronor till Socialnämnen

6 april 2020

Allians för Norrtälje kommun kommer anslå fem miljoner kronor extra till socialnämnden för att möta de ökande behoven i kommunen på grund av coronasmittan.

– Det är ett välkommen tillskott till vår verksamhet. Socialkontoret har förtjänstfullt och under en lång tid arbetat med effektiviseringar och förändrat arbetssätt. Men en kommun som växer får av naturliga skäl även ökade behov inom det sociala området, och vi ser att de behoven fortsätter att öka, säger Åsa Wennerfors (L), ordförande i socialnämnden. Läs mer

63 miljoner extra till Norrtälje kommun

Som följd av Coronakrisen har Centerpartiet tillsammans med L och regeringen kommit överens om ytterligare tillskott till kommun- och regionsektorn. Till de redan lagda fem miljarderna tillförs nu ytterligare 15 miljarder kronor. Det totala tillskottet till regioner och kommuner landar för 2020 på sammanlagt 20 miljarder kronor. Dessutom höjs de generella bidragen permanent med 12,5 miljarder från och med 2021.

För Norrtälje kommun innebär tillskottet 63,5 miljoner kronor för 2020.
- För oss i Norrtälje, och för alla kommuner och regioner är förstärkningen naturligtvis mycket välkommen. När företagen går på knäna och människor riskerar att bli arbetslösa växer krisen till alla delar av samhället, och vi behöver jobba på flera fronter. Först och främst måste vi se till människors hälsa, men också till andra samhällsfunktioner, säger kommunalrådet Anders Olander (C)

Permanent höjning av bidragen

Dessutom höjs de generella statsbidragen till kommuner och regioner permanent med 12,5 miljarder per år, -det är avgörande att staten går in och stöttar kommuner och regioner i ett bekymmersamt läge, säger Per Lodenius (C) riksdagsledamot från Norrtälje.
- Det behövs verkligen. Det ger oss möjlighet att långsiktigt möta de behov som finns här i Norrtälje kommun. Att sedan tillskotten är generella statsbidrag gör att pengarna kan läggas där de som bäst behövs. För planeringen framåt är det avgörande. Det ger kommunen arbetsro, avslutar Anders Olander (C)

Kontakt
Anders Olander (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Mobil 073-558 23 87

Fakta

 • Kommuner och regioner ges nya generella tillskott om ytterligare 15 mdkr 2020. Dessa läggs utöver de 5 välfärdmiljarder som JA-partierna presenterades i januari. Det totala generella tillskottet till kommuner och regioner i vårändringsbudgeten är alltså 20 mdkr.
 • Kommuner och regioner ges nya medel om 2 mdkr som kompensation för extraordinära utgifter. Dessa 2 miljarder är utöver den miljard som redan har lagts fram. De går via Socialstyrelsen och kommuner och regioner får ta del av dessa efter rekvisition.
 • Pengarna fördelas 70 % till kommuner och 30 % till regioner, därefter per capita.


Hur får vi fler hyresrätter?

Cvar en fråga som diskuterades under måndagskvällen den 9 mars i Norrtälje. Många kom och lyssnade och ställde frågor. På mötet medverkade

Riksdagsledamot Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C), Olle Huusko, bostadsentreprenör, Rimbo och kommunalrådet Anders Olander (C)

Mötet anordnades i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


Seniornätverket 65+

Stormöte torsdag 27 februari, börjar med lunch i restaurangen Grannköket kl. 11.30 – Mötet börjar 12.15 i Kommunhuset i Norrtälje

Årsmöte i Nysättra den 15 februari

Årsmöte med Centerpartiet i Norrtälje kommun, i Nysättra. En stor del av mötet diskuterade vi viktiga frågor #Framåt.

Gunnar Englund omvaldes till ordförande. Se hela nya styrelsen här. Ett uttalande antogs om Hot mot djurägare.

Full fart på Julgransplundringen

Söndagen den 12 januari anordnade vi julgransplundring i Estuna Bygdegård.

Per Lodenius ledde dansen runt granen. Fika serverades och tomten kom och delade ut godispåsar till både stora och små.

medlemsmöte 16 november 

Denna gråa novemberlördag samlade Centerpartiet till medlemsmöte i Edebogården.

Berit Jansson hälsade alla välkomna till Edebogården (fd skola) och tog upp frågor viktiga för bygden såsom näringslivsfrågor, bättre kollektivtrafik mot Uppsala samt frågor inom de grönanäringarna.

Patrik Dahl och Gunnar Englund informerade om innehållet i Norrtälje kommuns Mål och budget 2020-2022.

Henrik Eriksson informerade om Region Stockholms förslag till budget för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt mm.

Per Lodenius informerade om aktuella frågor från Sveriges Riksdag.

Boris Andersson informerar om Gottröra

 

Medlemsmöte i Gottröra 4 september

Medlemsmöte ägde rum den 4 september i Gottröra församlingshem.
Boris Andersson gjorde en fin presentation av Gottröra ur ett historiskt och ett nutida perspektiv.

Anders Olander informerade om aktuella frågor i Norrtälje kommun

Tommy Lundqvist informerade från Teknik och klimatnämnden

Per Lodenius från riksdagen och Henrik Eriksson från regionen (l"andstinget").sol-has-bg

Senaste nytt från Norrtälje

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.