Nykvarn
Centerpartiet lokalt

Nykvarn

Välkommen till Centerpartiet i Nykvarn

Skydda Yngern. Då Yngern är en av Sveriges renaste sjöar vänder vi oss emot planerna på ytterligare bostads bebyggelse på Älgbostads ängar ovanför Hökmossbadet. Vi vill utöka Hökmossbadet till ett rekreationsområde där aktiviteter finns både sommar- och vintertid för både vuxna, ungdomar och barn.
Återvinningscentral i Nykvarn. Vi ser det som helt nödvändigt att Nykvarns kommun får en egen återvinningscentral. Det är inte rimligt att kommuninvånarna ska tvingas till långa biltransporter för att bli av sitt avfall.
Idrottshall vid Furuborgsskolan. Av de önskemål som finns om olika idrottsanläggningar (simhall, ishall och multihall) anser vi att en idrottshall i anslutning till nya Furuborgsskolan har högsta prioritet. Vi har tidigare påpekat att det är helt nödvändigt att bygget av den kommer igång omedelbart, inte minst för att klara skolans behov.

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.