Välkommen till centerpartiet i nykvarn


Skydda Yngern. Då Yngern är en av Sveriges renaste sjöar vänder vi oss emot planerna på ytterligare bostads bebyggelse på Älgbostads ängar ovanför Hökmossbadet. Vi vill utöka Hökmossbadet till ett rekreationsområde där aktiviteter finns både sommar- och vintertid för vuxna, ungdomar och barn. Vi följer utvecklingen av överklagande av antagen detaljplan hos Länsstyrelsen.
Återvinningscentral i Nykvarn. Vi ser det som helt nödvändigt att Nykvarns kommun får en egen återvinningscentral. Det är inte rimligt att kommuninvånarna ska tvingas till långa biltransporter för att bli av sitt avfall.

Centerpartiet Företagande. I Nykvarn är många företag små med låg omsättning. Man har en affärsidé som man vill testa innan man tar steget fullt ut. Oftast drivs företaget som livsstilsföretag och ofta vid sidan om en anställning. För att låta fler pröva sina vingar som företagare vill Centerpartiet införa en ny företagsform: ingångsföretag. Förslaget riktar sig till företag med max 250 000 kronor i omsättning och innebär att i stället för alla nuvarande skatter – egenavgifter, moms och inkomstskatter – betalar man en enkel skatt på 25 procent av det man säljer. Genom ett ingångsföretag får människor testa sin affärsidé först och bekymra sig om regler och skatter sen. Läs mer om Centerpartiet Företagande under rubriken "Vår politik och företagande".
Bättre äldreomsorg. Även om äldre överlag är nöjda med sin vård och omsorg, behöver kvaliteten inom vården och omsorgen för äldre höjas. Kvalitet kan handla om att ha en fast läkarkontakt och att som gammal slippa att sitta och vänta på akuten. Det kan också handla om att man själv får välja vem som kommer och städar i hemmet eller möjligheten att välja vilken typ av boende man ska bo på. Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa en bättre äldreomsorg. Läs mer om Centerpartiet Äldreomsorg under rubriken "Vår politik och Vård och omsorg".

sol-has-bg

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.