Tillsammans arbetar vi för att göra Sundbyberg ännu bättre

Här är de nio första namnen på Centerpartiets valsedel till kommunvalet i Sundbyberg den 11 september. Du hittar våra valsedlar i alla vallokaler och i vår valstuga. 

1. Stefan Bergström

Centrala Sundbyberg, stadsmiljökommunalråd  

#1 kommunvalet, #4 regionvalet 

”Sundbyberg ska bli landets mest hållbara kommun. Med engagemang och handlingskraft visar vi vägen.” 

2. Antina-Maria Hessel

Rissne, kommunikatör

#2 kommunvalet, #23 riksdagsvalet 

“De små sakerna i vardagen leder till trivsel. Att skapa glädje runt måltider på våra äldreboenden är ett av många exempel.”

3. Gunnar Carlsson

Centrala Sundbyberg, egenföretagare

#3 kommunvalet

“Sundbyberg ska vara en trygg, trivsam och levande stad som vi utvecklar tillsammans. Att våga tänka nytt är viktigt.”

4. Gunilla Matheny

Centrala Sundbyberg, distriktssköterska

 #4 kommunvalet, #12 regionvalet

“Omsorg ligger mig varmt om hjärtat. Vård och vardag ska präglas av god kvalitet och rätten att välja själv.”

5. Jens Johansson

Brotorp, egenföretagare

 #5 kommunvalet

”Vi ska ha en skola där varje barn får lyckas. Jag vill arbeta för att det ska finnas tillräckligt med utbildad personal och att rätt kompetens finns på rätt plats.” 

6. Tom Wadegård

Ursvik, ekonom 

#6 kommunvalet 

“Jag vill arbeta för en effektiv och långsiktigt hållbar förvaltning av kommunens samlade resurser så att vi möjliggör en grön omställning.”

7. Anders Ocklind

Duvbo, civilingenjör

#7 kommunvalet

“Besluten i kommunen ska tas för att säkra långsiktigt gynnsamma lösningar, för ekonomin, miljön och invånarna. Vi ska förvalta våra gemensamma resurser väl.” 

8. Sanjin Harbas

Ursvik, egenföretagare 

#8 kommunvalet

”Jag vill bekämpa utanförskap, rasism och kriminalitet. Alla barn och unga i Sundbyberg ska ges möjlighet till en bra framtid.”

9. Morgan Andersson

Rissne, journalist 

#9 kommunvalet

”I mitt Sundbyberg har alla barn rätt att bli väl omhändertagna och bemötta med kärlek och respekt. Där familjen brister ska staden stå beredd att rycka in.”