Jämställdhet och diskriminering

Vi är ett liberalt jämställt parti. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund och mängder av andra saker skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter.

Centerpartiet vill:

  • Driva på för fler ledande kvinnor och stärka kvinnors företagande
  • Att skolans studie- och yrkesvägledning arbetar mer med jämställdhet
  • Att deltidsnormen för kvinnor på arbetsmarknaden bryts

sol-has-bg sol-light-text

Jämställdhet och diskriminering

Ojämställdheten finns med genom hela livet, i hela samhället. Kvinnor och män har inte samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det måste vi förändra.

I Sverige är arbetsmarknaden både ojämnt fördelad och orättvis. Anställda i kvinnodominerade branscher har lägre löner och sämre möjligheter till karriär. Svenska ungdomars utbildnings- och yrkesval bidrar till att bevara orättvisa strukturer. Skolan i sig har inte skapat ojämställdheten, men skolan kan vara en del av lösningen. Till exempel genom att bättre informera om jämställdhet och könsdominerade yrken, när de hjälper eleverna med studie- och yrkesvägledning.

Stärk kvinnors företagande

Vi vill arbeta för att bryta normen att kvinnor jobbar deltid. Bland annat genom att se över hur arbetsmarknadens parter kan skapa rätt förutsättningar för fler att arbeta heltid. Vi vill stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag. På så sätt kan fler kvinnor ha möjlighet att ta höga positioner i näringslivet. Då ledningsgrupper och styrelser blir mer jämställda förändras maktstrukturerna i näringslivet även utanför styrelserummen.

LOV, lagen om valfrihet, gör det möjligt för privata aktörer inom välfärden. Resultatet har blivit att kvinnor som arbetar inom offentlig sektor lättare kan byta arbetsgivare och därmed påverka sin lön. Vi värnar LOV och möjligheten att driva företag inom välfärden. Tack vare RUT-avdraget driver fler kvinnor företag över hela landet. Vi vill se över möjligheterna att justera taket uppåt och att de tjänster som omfattas av RUT blir fler.

Vem som gör vad – och hur mycket – hemma påverkar mer än bara hemmet. Det påverkar också hur man mår, karriären och löneutvecklingen. Vi vill att föräldrar själva ska få bestämma hur de vill vara föräldralediga, men att samhället ska ge bättre information om fördelarna med att dela lika på föräldraledigheten. Deltidsarbete, sjukskrivningar och dålig karriärutveckling bidrar till en lägre livsinkomst och det ger en låg pension

#Metoo

Metoo-rörelsen kommer att betyda en bestående förändring fullt jämförbar med rösträttskampen. Se Annie Lööfs tal om hur vi skapar ett tryggare Sverige för alla.

Läs mer om våra förslag

Ansvarig talesperson

Annika Qarlsson
Talesperson för frågor om jämställdhet och kvinnors företagande. Riksdagsledamot Västra Götalands no...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.