EU-politik


Vår politik för ett starkare EU

  • EU skalar upp arbetet med miljö, klimat och energiomställning, för att säkerställa vi når klimatneutralitet 2050.
  • EU använder alla verktyg för att de länder som bryter mot de europeiska värderingar som man åtagit sig att upprätthålla, bestraffas ekonomiskt.
  • Medlemsländernas bestämmanderätt inom till exempel skatter och sociala frågor ska respekteras fullt ut.

Bli medlem i Centerpartiet idag

sol-has-bg sol-light-text

För ett Grönare, friare och tryggare Europa

Varför EU? Svaret på den frågan har aldrig varit tydligare: Ensam är inte stark, och lösningarna på morgondagens utmaningar är europeiska.

EU kom till som ett projekt för fred och frihet, som ett sätt att föra människor närmare varandra. Man samlades kring en gemenskap av värderingar, som tron på demokrati, frihet, välstånd och frihandel.

Mer än 70 år har gått sedan grundstenen till EU lades, och knappt 30 år sedan Sverige tog steget in i gemenskapen. Årets val till Europaparlamentet äger rum mot bakgrund till en omvärld som är mer splittrad än på länge.

Här kan du läsa Centerpartiets hela valplattform till EU-valet , 616 kB.

Det pågår ett krig i vårt närområde. Det ekonomiska läget är ansträngt. Samtidigt blir stora delar av världen allt mer protektionistisk. Gängkriminaliteten har brett ut sig allt mer under de senaste åren, med fasansfulla konsekvenser. Vi är alla plågsamt medvetna om klimatförändringarna, som inte kan beskrivas som något annat än en kris.

Det som sker i vår omvärld påverkar oss hemma, i vår vardag. Centerpartiet tror på decentralisering, att beslut ska fattas så nära som möjligt, av dem som berörs av besluten. Vi tror också på att stora, gränsöverskridande problem bara kan lösas genom stora, gränsöverskridande samarbeten. Ingen av de stora utmaningarna: klimatet, tryggheten, ekonomin, migrationen, värnandet av mänskliga rättigheter och demokrati, kan lösas genom mindre samarbete eller högre murar.

EU är det mest effektiva verktyg vi har för att uppnå trygghet och välstånd. EU möjliggör för oss att försvara den liberala demokratin, värna den personliga integriteten och genomföra klimatomställningen. EU gör Sverige starkare, tryggare och rikare.

Med det sagt anser Centerpartiet att det finns mycket inom EU som behöver utvecklas, förbättras och stärkas. Vi vill bland annat utveckla klimatpolitiken så att den blir ännu vassare, förbättra demokratilåset så att unionen tydligare kan markera mot icke-demokratiska krafter samt stärka kvinnors och minoriteters rättigheter i hela unionen.

Detta är vårt löfte till dig: Centerpartiet sviker inte. Vi kommer fortsätta jobba så hårt vi kan för att få klimatomställningen gjord, stärka mänskliga rättigheter, värna den personliga integriteten och riva handelshinder.

Bli medlem i Centerpartiet du också.

Ett grönare EU
Så gör vi EU tryggare
Kraften i den inre marknaden
Med frihet och integritet i fokus

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.