Före nuvarande mandatperiod

Här finns de motioner, interpellationer och frågor som lämnades in av våra fullmäktigeledamöter innan mandatperioden som började efter valet 2018. Klicka på namnet för att läsa filen (öppnas i ny flik).

sol-has-bg

Motioner

Inlämnad av

Namn

Svar

Anna-Karin Sjölander (C),

Ulrika Edman (V)

Krisboende i Umeå , 2.6 MB.

Besvarad

Mattias Larsson

Gröna Linjen , 127.7 kB.

Avslag

Mattias Larsson

Ingen olaglig mat med läkemedelsrester i kommunens kök , 105.2 kB.

Besvarad

Mattias Larsson

Skärpta miljö- och djurskyddskrav på maten som serveras i kommunens verksamheter , 78.2 kB.

Besvarad

Mattias Larsson

Giftfri kommun , 81.7 kB.

Besvarad

Eric Bergner & Mattias Larsson

Återvinning lönar sig för alla , 58.1 kB.

Besvarad

Mattias Larsson

Låt kommunanställda med små barn börja klockan åtta , 79.1 kB.

Avslag

Anna-Karin Sjölander

Kommunens framtida hantering av omsorgstagares pengar , 326.2 kB.

Avslag

Anna-Karin Sjölander

Bevara och utveckla förutsättningarna för trädgårdsodling i städerna , 42.1 kB.

Besvarad

Mattias Larsson & Sven-Olov Edvinsson

Återställ kommunens stöd till enskilda vägar , 51.8 kB.

Besvarad

Alliansens gruppledare

Snedvriden konkurrens i Umeå kommun , 131.6 kB.

Avslag

Mattias Larsson & Anna-Karin Sjölander

Inför förmånscykel för kommunanställda , 124.3 kB.

Bifall

Mattias Larsson

Fyll kommundelskontoren med verksamhet , 268.5 kB.

Besvarad

Mattias Larsson, Sven-Olov Edvinsson, Anna-Karin Sjölander & Eric Bergner

Plan för bostadsbyggande i hela Umeå kommun , 677.9 kB.

Besvarad

Anna-Karin Sjölander

Huskurage - räddar liv och förebygger våld , 283.9 kB.

Besvarad

Anna-Karin Sjölander

Mentorskap för nyutexaminerade lärare , 123.9 kB.

Avslag

Alliansens gruppledare

Skapa ytterligare närhet och trygghet i kollektivtrafiken , 1.1 MB.


Anna-Karin Sjölander

Porrfilter i skolan - självklart , 128.3 kB.

Besvarad

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.