Centerpartiet lokalt

Transporter och kollektivtrafik

Centerpartiet tror att det går att förena en hög mobilitet med minskade utsläpp. För att göra detta måste vi ställa om till mer förnybar energi i transportsektorn.

Centerpartiet vill:

  • Att utsläppen från inrikes transporter minskar med 70 procent till 2030.
  • Att det ska löna sig att äga och köra de bilar, bussar och lastbilar som är mest klimateffektiva.
  • Satsa på underhåll och utbyggnad av mer spårkapacitet på järnvägen.
  • Satsa på att utveckla bättre kollektivtrafik så att vi får en hållbar tillväxt i hela landet.
  • Öka andelen förnybar energi i transportsektorn.

Det ska gå att resa och samtidigt vara rädd om miljön

I ett avlångt land som Sverige är det viktigt att kunna kombinera resande med minskad klimatpåverkan. För Sveriges landsbygd är bilen och flyget ofta en förutsättning för att kunna bo och verka. Därför är det viktigt att jaga utsläppen från våra transporter, inte transporten i sig.

Centerpartiet tror att fordons- och flygtrafiken kommer vara viktig i framtiden. Därför måste vi ersätta de drivmedel vi tankar med idag med förnybara och hållbara alternativ, som till exempel förnybar el och biodrivmedel. Då kan vi både köra bil och samtidigt vara rädda om miljön.

Vi måste också bygga ut kollektivtrafiken, dra nya järnvägsspår för såväl förbättrad regional trafik på landets lågtrafikerade banor som för höghastighetståg mellan våra storstäder. Det måste också bli mer lönsamt att köpa en klimateffektiv bil eller lastbil. Samtidigt behöver vi höja skatterna på utsläpp av koldioxid. Vi tycker att du ska tjäna på att göra val som är bra för miljön och inte tvärtom.

Vi vet att biltrafiken kommer att vara viktig i framtiden också. Därför måste vi tänka i nya banor och samarbeta för att få det att bli så bra som möjligt. Kommuner och regioner behöver jobba tillsammans för att det ska finnas ställen där man kan tanka förnybara bränslen eller ladda sin elbil. Dessutom måste vi jobba för att det ska bli lättare att cykla, genom att se till att det finns bra cykelbanor.

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.