Motioner och Interpellationer

Här kan du hitta våra motioner, interpellationer och frågor till Kommunfullmäktige i Skellefteå. Mandatperioden 2022-2026 och mandatperioden 2018-2022.


sol-has-bg

Motioner 2022-2026

Motion av Carina Sundbom (C) om plan för vägunderhåll (18/22) 221108 sid 39 , 726.8 kB.

Motion av Carina Sundbom (C) och Maria Bernsson (C) om att underlätta byggande i kommundelarna (27/20) 230131 sid 89-90 , 876.5 kB.

Motion av Carina Sundbom (C), Kjell Bergmark (C) och Håkan Andersson (C) om kombinationstjänster vid kommunala verksamheter (26/22) 230321 sid 45-46 , 942 kB.

Motion av Carina Sundbom (C), Håkan Andersson (C) och Kornelia Paulander (C) om utredning om ny faktureringsrutin (27/22) 230321 sid 47-49 , 942 kB.

Motion av Maria Bernsson (C) och Carina Sundbom (C) om att utreda samt upprätta en plan för att installera och registrerar hjärtstartare i kommunen (24/22) 230502 sid 66 , 1.2 MB.

Motion från Alliansen av Anette Lindgren (M), Håkan Andersson (C), Anna From-Lindqvist (C), Stina Engström (L), Kerstin Olofsson (L) och Lena Forsman (KD) om ersättares närvarorätt (1/22) 230530 sid 42-43 , 1.1 MB.

Motion av Carina Sundbom (C) och Håkan Andersson (C) om kontorshubbar i kommundelarna (28/22) 230530 sid 51-52 , 1.1 MB.

Motion från Alliansen av Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Per Boström (KD) och Christina Soldan (L) om trygghetsperspektiv i belysningspolicyn (29/22) 230829 sid 36-39 , 893.4 kB.

Motion från Alliansen om ett nytt näringslivspolitiskt program, av Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Per Boström (KD) och Christina Soldan (L) (16/23) 230926 sid 39-41 , 836 kB.

Motion om att tillgängliggöra tomter för villor och flerbostadshus i kommundelarna, av Carina Sundbom (C), Håkan Andersson (C) och Kjell Bergmark (C) (15/23) 231024 sid 40-41 , 818.7 kB.

Motion av Håkan Andersson (C) och Katarina Larsson (C) om utredning av socialtjänstens handläggning i ärenden om umgängesbegränsning enligt LVU (23/22) 231107 sid 47-48 , 1 MB.

 

Interpellationer 2022-2026

Interpellation av Carina Sundbom (C) om upphandla produkter utan miljöfarliga eller hälsoskadliga kemikalier (37/22) 230131 sid 9-10 , 876.5 kB.

Interpellation om brist på förskoleplatser, av Carina Sundbom (C) 230228 sid 11-12 , 584.8 kB.

Interpellation om strategi för att säkerställa tillgång till språk, kultur och kulturkompetens i äldreomsorgen - kopplat till samiskt förvaltningsområde, av Mirjam Abrahamsson (C) 230321 sid 8-9 , 942 kB.

Interpellation om strategi för att säkerställa tillgång till språk, kultur och kulturkompetens i för- och grundskola - kopplat till samiskt förvaltningsområde, av Mirjam Abrahamsson (C) 230321 sid 10-13 , 942 kB.

Interpellation om sexuella orsaker och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), av Carina Sundbom (C) 230530 sid 10-12 , 1.1 MB.

Interpellation om hur kommunen planerar angående utbildning i kommunens vård- och omsorgsverksamheter för en stärkt beredskap för civilt försvar, av Maria Bernsson (C) 230530 sid 19-21 , 1.1 MB.

Interpellation om hur kommunen planerar angående utbildning i kommunens vård- och omsorgsverksamheter för en stärkt beredskap för civilt försvar, av Maria Bernsson (C) 230530 sid22-24 , 1.1 MB.

Interpellation om skatten på biogas, av Carina Sundbom (C) 230613 sid 7-9 , 879.2 kB.

Interpellation om Vallens förskola, av Maria Bernsson (C) 230613 sid 54-57 , 879.2 kB.

Interpellation om hur kommunala fastigheters tak nyttjas för solenergi med mera, av Carina Sundbom (C) 230829 sid 10 , 893.4 kB.

Interpellation om hur många tak inom kommunkoncernen nyttjas för solenergi, av Carina Sundbom (C) 230829 sid 11-12 , 893.4 kB.

Interpellation om kombinationstjänster, av Carina Sundbom (C) 231128 sid 7-8 , 810.3 kB.


Frågor 2022-2026

Fråga om utredning om Bjuröklubbs hamn och kaj, av Carina Sundbom (C) 230228 sid 40 , 584.8 kB.

Fråga av Carina Sundbom (C) om synkronisering av kalendrar och mejl för förtroendevalda 221108 sid 53 , 726.8 kB.

Fråga av Carina Sundbom (C) om utredning av utvecklad samordning av skolbussar och linjetrafik 221108 sid 56 , 726.8 kB.

Fråga av Carina Sundbom (C) om fler elever i skoltaxin 221108 sid 58 , 726.8 kB.

Fråga om vilka åtgärder som gjorts för att klara kompetensförsörjningen i Vallens förskola, av Maria Bernsson (C) 230613 sid 48-49 , 879.2 kB.

Fråga om skolskjuts från skolan i Kusmark till fritids i Sandfors, av Carina Sundbom (C) 230829 sid 46-47 , 893.4 kB.

Fråga om nya tomter i Ostvik, av Carina Sundbom (C) 231024 sid 43 , 818.7 kB.


Motioner 2018-2022

Motion av Håkan Andersson (C) om romsk inkludering (12/22) 221004 sid 61 , 659.2 kB.

Motion av Carina Sundbom (C) om att upphandla produkter utan miljöfarliga eller hälsoskadliga kemikalier (17/22) 221004 sid 58 , 659.2 kB.

Motion av Carina Sundbom (C) om att säkerställa gröna områden i Skelleftedalen med en grön plan (15/22) 221004 sid 52 , 659.2 kB.

Motion av Håkan Andersson (C) och Carina Sundbom (C) om ingen ovaccinerad personal i kommunens patientnära vård och omsorgsverksamheter (2/22) 220830 sid 44 , 703.5 kB.

Motion av Håkan Andersson (C) om personalparkeringar samt utreda hur man kan öka samåkning med mera (53/19) 220412 sid 53 , 630.1 kB.

Motion av Ann-Christin Falkman (C), Oscar Wellman (C), Håkan Andersson (C), Maria Bernsson (C), Carina Sundbom (C), Kjell Bergmark (C), Katarina Larsson (C) och Pär , 748.6 kB.
Brubäcken (C) om cykelväg mellan Bureå och Skelleftehamn (25/20) 220215 sid 63 , 748.6 kB.

Motion av Håkan Andersson (C) om familjecentral vid varje hälsocentral (35/20) 220315 sid 41 , 624.7 kB.

Motion om indraget vägunderhåll i kommunen (5/21) och beslut sid 31-32 , 756.3 kB.

Carina Sundbom (C), Maria Bernsson (C), Håkan Andersson (C) och Kjell Bergmark (C) 2021-11-30

Motion om cykelväg mellan Medle och Mobacken (26/21) och beslut sid 44-46 , 717.4 kB.

Maria Bernsson (C) och Kjell Bergmark (C) 2021-10-06

Motion om ett projektkontor för Skellefteås snabba utveckling (22/21) , 70.6 kB. Beslut sid 37-39 , 717.4 kB.

Carina Sundbom (C), Maria Bernsson (C) och Kjell Bergmark (C) 2021-10-06

Motion om jämställda löner (10/21) och beslut sid 62-63 , 927.1 kB.

Håkan Andersson (C), Kjell Bergmark (C), Oscar Wellman (C), Carina Sundbom (C), Pär Brubäcken (C), Katarina Larsson (C) och Maria Bernsson (C) 2021-09-28

Motion om att införliva äldre byar som stadsdelar i stan (26/20) , 116.2 kB. Beslut sid 60-61 , 927.1 kB.

Carina Sundbom (C) och Kjell Bergmark (C) 2021-09-28

Motion från Alliansen om enskilda duschplatser i Lejonströmsskolans idrottshall (7/19) och beslut sid 43-44 , 799.7 kB.

Anette Lindgren (M), Gabriella Rymark (C), Stina Engström (L) och Charlotta Enqvist (KD) 21-04-20

Motion från Alliansen om Åklagarmyndighet i Skellefteå kommun (11/20) , 425 kB. Beslut

Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Christina Soldan (L) och Charlotta Enqvist (KD)

Motion från Alliansen om osund konkurrens i Skellefteå kommun (10/20) , 132.7 kB. Beslut sid 60-63 , 35.7 kB.

Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Christina Soldan (L) och Charlotta Enqvist (KD) 20-03-09

Motion om att ta fram ett förslag på regelverk för Lagen om valfrihetssystem , 320.4 kB.
(LOV) inom Skellefteås hemtjänst (7/20) , 320.4 kB. Beslut sid 39-41 , 537.1 kB.

Carina Sundbom (C), Håkan Andersson (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C) och Anna From-Lindkvist (C) 20-02-25

Motion från Alliansen om mål för mindre barngrupper i förskolan (6/20) , 144.9 kB. Beslut sid 55-57 , 35.7 kB.

Beslut 2 sid , 672 kB. Carina Sundbom (C), Andreas Löwenhöök (M), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist (C)

Motion om åtgärder för fler vintercyklister (3/20) , 127.3 kB. Beslut

Carina Sundbom (C) 20-01-21

Motion från Alliansen om att inrätta ett personalutskott och avskaffa personalnämnden , 195.2 kB. (1/20) Beslut sid 45-47 , 606.7 kB.

Carina Sundbom (C), Andreas Löwenhöök (M), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist (C) 20-01-28

Motion om strategiskt partnerskap med Region Västerbotten , 84.9 kB. Beslut sid 50-51 , 672 kB.

Håkan Andersson (C) 19-12-18

Motion om personalparkering , 97.8 kB. Beslut

Håkan Andersson (C) 19-12-18

Motion om att certifiera arbetsmiljön (50/19) , 133.2 kB. Beslut sid 64-66 , 35.7 kB.

Håkan Andersson (C), Hans Brettschneider (MP) och Katarina Larsson (C) 19-12-11

Motion om uppdaterad arbetsmiljöpolicy (49/19) , 126.8 kB. Beslut sid 48-50 , 438.6 kB.

Håkan Andersson (C), Katarina Larsson (C), Hans Brettschneider (MP) 19-12-02

Motion om att arbetsmiljön är viktig (48/19 , 131 kB.) Beslut sid 46-47 , 438.6 kB.

Håkan Andersson (C), Katarina Larsson (C), Hans Brettschneider (MP)

Motion om kolonilottsområde med permanentboende - en året runt- kolonilottsby (47/19) , 118.3 kB. Beslut

Carina Sundbom (C) 2019-12-02

Motion om Skellefteå = spontanidrottens mekka (45/19) , 245.6 kB. Beslut sid 40-41 , 35.7 kB.

Anna From-Lindqvist 2019-11-26

Motion från Alliansen om Skellefteå kommuns banklån till Folkets Hus-föreningar (44/19) Beslut

Oscar Wellman (C), Ramona Dolan (M), Roland Lövmark (L), Petter Ershag (KD) 2019-12-17

Motion om att få pojkar att söka hjälp (43/19) , 476.1 kB. Beslut

Håkan Andersson (C) 2019-11-24

Motion om översiktsplaner för våra kommundelar (41/19) , 117.4 kB. Beslut

Carina Sundbom (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Katarina Larsson (C), Oscar Wellman (C), Pär Brubäcken (C)

Motion från Alliansen om utvärdering av kulturskolan (17/19) , 180.3 kB. Beslut sid 43-44 , 192.8 kB.

Carina Sundbom (C), Andreas Löwenhöök (M), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist (C) (2019-03-08)

Motion från Alliansen om att erbjuda skyddat boende för alla som utsätts för våld i nära relationer (11/19) , 270.4 kB. Beslut sid 24-26 , 192.8 kB.

Håkan Andersson (C), Andreas Löwenhöök (M), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist (KD) (2019-02-13)

Motion om närodlad integration (16/18) , 122.8 kB. Beslut , 10.1 kB.

Carina Sundbom (C) 2018-03-16

Motion om enklare och tydligare regler för tomtkö (53/18) , 402.3 kB.

Beslut sid 46-47 , 214.7 kB.

Gabriella Rymark (C) 2018-09-24

Motion från Alliansen om Klimatsmart stad - lätt att göra rätt (20/19) , 216.7 kB. Beslut sid 63-65 , 634.2 kB.

Carina Sundbom (C), Anette Lindgren (M), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist (KD)

Motion om trygga och tillgängliga lekplatser (15/19) , 74.3 kB. Beslut sid 30-31 , 192.8 kB.

Gabriella Rymark (C) 2019-02-27

Motion om Gemensamma luncher för äldre (62/18) , 315.4 kB.

Carina Sundbom (C) 2018-12-05

Motion om HLR-utbildning till frivilliga kommunmedlemmar för snabbare insatser vid hjärtstopp (SMS-livräddning) (65/18) , 61 kB. Beslut sid 56-57 , 634.2 kB.

Oscar Wellman (C) 2018-11-12

Motion om att Samla all beställarkompetens av entreprenader under samma tak. (3/19) , 120.3 kB. Beslut , 285.9 kB. sid 31-34

Gabriella Rymark (C) 2019-01-11

Motion om Grön plan för bevarande av grönområden i Skelleftedalen (8/18) , 295.5 kB. Beslut sid 54 , 634.2 kB.

Carina Sundbom (C) 2018-01-22

Motion om Textilåtervinning (4/19) , 111.9 kB.

Carina Sundbom (C) 2019-01-13

Beslut på motion om Textilåtervinning 19-04-29 , 212.6 kB.


Motion om att Uppdatera informationssäkerhetspolicyn (12/18) Beslut sid 28-30 och sid 38-39 , 119.4 kB.

Håkan Andersson (C) 2018-02-26

Motion om Nämndsledamöter med särskilt geografiskt ansvar (44/18) , 294.7 kB.

Håkan Andersson (C), Maria Sandström (C) och Carina Sundbom (C) 2018-08-13

Beslut motion om Nämndsledamöter med särskilt geografiskt ansvar, sid 45-47 , 156.5 kB.


Motion om Betald utbildning för specialistsjuksköterskor (27/18) Beslut sid 46-47 , 248.2 kB.

Håkan Andersson (C) 2018-05-23

Motion om Giftfria och miljömässigt hållbara platser för lek och idrott (37/18) , 117 kB. Beslut sid 7-8 , 606.7 kB.

Carina Sundbom (C) 2018-06-18

Motion om Barngruppsstorlekar efter Skolverkets rekommendationer (28/18) , 43.4 kB. Beslut sid 28-31 , 204.9 kB.

Gabriella Rymark (C) 2018-05-27

Motion om att Göra arbetet som förskollärare mera attraktivt (29/18) , 41 kB. Beslut sid 32-33 , 204.9 kB.

Gabriella Rymark (C) 2018-05-27

Motion om att Höja barnskötarnas status i förskolan (30/18) , 42.2 kB. Beslut sid 34-36 , 204.9 kB.

Gabriella Rymark (C) 2018-05-27

Motion om Revidering av de kommunala bolagens ägardirektiv (52/18) , 115.7 kB. Beslut sid 43-44 , 204.9 kB.

Gabriella Rymark (C) 2018-09-13

Motion om Landsbygdsutvecklare på heltid , 118.8 kB. Beslut , 12 kB.

Carina Sundbom, Kjell Bergmark, Håkan Andersson, Katarina Larsson, Oscar Wellman, 2018-11-13

Motion om att Utrusta Skellefteås brandbilar med hjärtstartare (43/18) , 105 kB. Beslut sid 48-49 , 204.9 kB.

Maria Sandström (C) 2018-08-12

Motion om att Införa I väntan på ambulans (IVPA) i hela kommunen (47/18) , 273 kB. Beslut sid 50-52 , 204.9 kB.

Maria Sandström (C) 2018-08-20

Motion om Utredning om talartider i kommunfullmäktige (17/18) , 56.5 kB. Beslut sid 38 , 370 kB.

Helena Moen (C) 2018-03-20

Motion om att Utreda vilka kommunala tjänster som kan utlokaliseras från staden (20/18) , 60.2 kB. Beslut sid 39-40 , 370 kB.

Helena Moen (C) 2018-04-17

Motion om Arbetsmiljön för arbetsplatser för planering, inläsning och dokumentation (31/18) , 72 kB. Beslut sid 41-42 , 370 kB.

Håkan Andersson (C) 2018-05-27

Motion om Riktlinjer kring ständig nåbarhet med mera (49/18) , 107.3 kB. Beslut sid 43 , 370 kB.

Håkan Andersson (C) 2018-08-27 

Motion om att Utreda erbjudande till personal som avstår från delar av semestern för att klara bemanningen under sommaren (50/18 , 75.7 kB.) Beslut sid 44 , 370 kB.

Håkan Andersson (C) 2018-08-27

Motion om Cykelfrämjande åtgärder för åretrunt cyklister , 153.1 kB. Beslut , 11.6 kB.

Carina Sundbom (C) 2018-04-09

Motion om Stadsodlingsnorm för att säkra tillräckligt med mark för stadsbor som vill odla själva (24/18) , 124.7 kB. Beslut sid 47-48 , 221.2 kB.

Carina Sundbom (C) 2018-04-04

Motion om Hemtjänst som IVPA (I väntan på ambulans) (11/18) , 73 kB. Beslut sid 55 , 221.2 kB.

Håkan Andersson (C) 2018-02-20

Motion om att Införa förmånscykel till kommunanställda (13/18) , 61 kB. Beslut sid 56 , 221.2 kB.

Carina Sundbom, Maria Sandström, Håkan Andersson, Kjell Bergmark, Gabriella Rymark och Kurt Vallmark, alla (C) 2018-02-10

Motion om Nolltolerans mot arbetsrelaterad ohälsa (34/18) , 70.3 kB. Beslut sid 61 , 221.2 kB.

Håkan Andersson (C) 2018-05-29

Motion om Fördjupad översiktsplan för Kågedalen (38/18) , 79.9 kB. Beslut sid 63-65 , 221.2 kB.

Håkan Andersson (C) 2018-07-18

Motion om Pell-Ant vägen i Ersmark (40/18) , 79.8 kB. Beslut sid 66-68 , 221.2 kB.

Håkan Andersson (C) 2018-07-20

Interpellationer 2018-2022

Interpellation av Carina Sundbom (C) om att bevara Bjuröklubbs kaj och magasin (33/22) 221004 sid 15 , 659.2 kB.

Interpellation av Ann-Christin Falkman (C) om utvärdering av Kulturhuset (32/22) 221004 sid 13 , 659.2 kB.

Interpellation av Carina Sundbom (C) om att åka med skolskjuts som privatperson eller friskoleelev (21/22) 220503 sid 30 , 517.4 kB.

Interpellation av Carina Sundbom (C) om självförsörjning och krisberedskap i Skellefteå kommun (14/22) 220412 sid 19 , 630.1 kB.

Interpellation av Carina Sundbom (C) om att gamla va-ledningsnät innebär problem med många vattenläckor , 624.7 kB.
(6/22) 220315 sid 8 , 624.7 kB.

Interpellation av Håkan Andersson (C) om samråd Vård och omsorg (1/22) sid 8 , 748.6 kB.

Interpellation av Håkan Andersson (C) om adjungerad ersättare vid socialnämndens utskotts sammanträden (2/22) sid 10 , 748.6 kB.

Interpellation om arbetskläder till personal i förskola och fritidshem (31/21) med svar sid 58-60 , 756.3 kB.

Katarina Larsson (C) 2021-11-30

Interpellation om förskola och fritidshem under skolans lovtider (30/21) med svar sid 56-57 , 756.3 kB.

Katarina Larsson (C) 2021-11-30

Interpellation om det finns könsuppdelad statistik vid Skellefteå kommuns inköpsavdelning gällande inlämnade anbud (29/21) med svar sid 54-55 , 756.3 kB.

Anna From-Lindqvist (C) 2021-11-30

Interpellation om varför ingen snöröjning på kommunens vägar innan den 1 november (28/21) med svar sid 51-53 , 756.3 kB.

Carina Sundbom (C) 2021-11-30

Interpellation om byggbar industrimark i ytterområdena (27/21) med svar sid 48-50 , 756.3 kB.

Carina Sundbom (C) 2021-11-30

Interpellation om åtgärder för att tillgodose likvärdig grovavfallshämtning i kommunen (22/21) med svar sid 65-66 , 717.4 kB.

Maria Bernsson (C) 2021-10-06

Interpellation om etablering av Systembolaget på södra sidan av älven (9/21) med svar sid 68-69 , 799.7 kB.

Maria Bernsson (C) 21-04-20

Interpellation om vilka åtgärder kommunen vidtagit samt planerar att göra för att öka tryggheten i och omkring Skellefteå busstation (44/20) med svar sid 47-48 , 805.8 kB.

Maria Bernsson (C) 2021-03-30

Interpellation om Utköp av anställda (43/20) med svar sid 46 , 805.8 kB.

Håkan Andersson (C) 2021-03-30

Interpellation om begränsad information inför beslut , 319.9 kB. Svar

Carina Sundbom (C) 2020-10-05

Interpellation om att ny ramtid och ny busstidtabell ger långaväntetider för gymnasieungdomar (33/20) , 119.5 kB. Svar sid 7-10 , 35.7 kB.

Carina Sundbom (C) 2020-08-31

Interpellation om Januariavtalets punkt 9 gäller i Skellefteå (43/19) , 139.1 kB. Svar sid 8-9 , 285.9 kB.

Carina Sundbom (C) 2019-11-25

Interpellation om arbetsmiljön är en fråga av större vikt för Skellefteå kommun (40/19) , 127.7 kB. Svar sid 21 , 634.2 kB.

Katarina Larsson (C) 2019-11-30

Interpellation om hur kommunen lever upp till dataskyddsförordningens (GDPR) krav (38/19) , 132.4 kB. Svar sid 8-11 , 305.2 kB.

Håkan Andersson (C) 2019-11-29

Interpellation om policy eller lag, informationssäkerhetspolicy (37/19) , 130.4 kB. Svar sid 11-13 , 285.9 kB.

Håkan Andersson (C) 2019-11-29

Interpellation om översiktsplaner, planeringens aktualitet (34/19) , 108.8 kB. Svar sid 54-55 , 285.9 kB.

Håkan Andersson (C) 2019-11-10

Interpellation om grupperna i förskolan (28/19) , 294 kB. Svar , 15 kB.

Katarina Larssson (C) 2019-10-10

Interpellation om Sjungande Dalens skola och dess elevers framtida skolgång (26/19) , 135.8 kB. Svar , 6.7 kB.

Maria Bernsson (C) 2019-10-13

Interpellation om kollektivtrafikkaos (25/19) , 118.7 kB. Svar , 29.4 kB.

Carina Sundbom (C) 2019-10-11

Interpellation om skolskjuts (23/19) , 296.2 kB. Svar , 19.8 kB.

Katarina Larsson (C) 2019-09-11

Interpellation om rening av vatten från läkemedelsrester , 292.3 kB. Svar , 199.8 kB.

Carina Sundbom (C) 2019-07-31

Interpellation om arbetsmiljön på förskolor (18/19) Svar sid 15-17 , 331 kB.

Katarina Larsson (C) 2019-05-28

Interpellation om det finns någon plan inom kommunen för de som saknar sjukdomsgrundande inkomst (12/19) sid 36-37 , 248.2 kB.

Anna From-Lindqvist (C) 2019-04-29

Interpellation om arbetsmiljön på förskolor (18/19) Svar sid 15-17 , 331 kB.

Katarina Larsson (C) 2019-05-28

Interpellation om "Fabrikens" påverkan på gång- och cykelbanan längs Svedjevägen (4/19) Svar sid 16-18 , 156.5 kB.

Carina Sundbom (C) 2019-02-27

Interpellation om Buller vid skolor och förskolor (31/18) , 116.3 kB. Svar , 16.9 kB.

Carina Sundbom (C) 2018-12-02

Interpellation om Kompetensförsörjning (23/18) , 113.4 kB. Svar , 507.7 kB.

Gabriella Rymark (C) 2018-10-03

Interpellation om Förutsättningarna för att starta en förskola i Fällfors (26/18) , 117 kB. Svar , 444.2 kB.

Katarina Larssson (C) 2018-10-30

Interpellation om Landsbygdsmiljonen (25/18) , 110.7 kB. Svar , 14.8 kB.

Carina Sundbom (C) 2018-10-30

Interpellation om Krisberedskap (18/18) , 301.6 kB. Svar sid 18-22 , 221.2 kB.

Carina Sundbom (C) 2018-08-29

Interpellation om Hur utvecklingsplanerna ser ut för bostadsbyggandet i Bureå och Byske (21/18) , 105.6 kB. Svar sid 23-24 , 221.2 kB.

Maria Sandström (C) 2018-09-12

Interpellation om att Elever i Drängsmarks och Ostviks skolor skickas till Byske redan i årskurs 6 (22/18) , 106.8 kB. Svar sid 25-27 , 221.2 kB.

Maria Sandström (C) 2018-09-13

Interpellation om Lovskolan i grundskolan (14/18) , 100.4 kB. Svar sid 14-17 , 674.6 kB.

Gabriella Rymark (C) 2018-04-27

Interpellation om Jämställt arbetsliv (15/18) , 45.6 kB. Svar sid 21-23 , 217.3 kB.

Håkan Andersson (C) 2018-05-13 

Interpellation om förskoleplatser i Jörn (16/18) , 108.7 kB. Svar sid 24-26 , 217.3 kB.

Carina Sundbom (C) 2018-05-13


Frågor 2018-2022

Fråga av Carina Sundbom (C) om utredning om skolbussar och linjetrafik 20220412 sid 40 , 630.1 kB.

Fråga om test av förarlösa fordon och svar sid 100 , 927.1 kB.

Håkan Andersson (C) 2021-09-28

Fråga om indraget vägunderhåll och snöröjning i 31 byar och svar sid 73 , 799.7 kB.

Carina Sundbom (C) 2021-04-20

Fråga om styrgrupp för kollektivtrafiksystem för beslut till kommunfullmäktige och svar Sid 90-91 , 192.8 kB.

Carina Sundbom (C) 2019-10-10

Fråga om barnomsorg i Fällfors Svar sid 7-8 , 331 kB.

Carina Sundbom (C) 2019-05-28

Fråga om Buller från trafik , 214.9 kB.

Gabriella Rymark (C) 2019-02-27

Fråga om Bluffakturor och bedrägeriförsök mot kommunens verksamheter , 79.4 kB.

Kjell Bergmark (C) 2018-12-10

Fråga om Vad som hände med välkomstskylten i Jörn , 142.9 kB. Svar sid 12-13 , 221.2 kB.

Maria Sandström (C) 2018-08-20

Fråga om Kompetensutveckling , 387.3 kB. Svar sid 11 , 465.5 kB.

Gabriella Rymark (C) 2018-09-07

Fråga om Kommunen bevakar att telefoni och bredband kommer att fungera i byarna när Telia kopplar ner kopparnätet, sid 12 , 465.5 kB.

Håkan Andersson (C) 2018-09-25

Fråga om Informationen på kommunens hemsida om järnsand , 58.5 kB. Svar sid 5-6 , 217.3 kB.

Håkan Andersson (C) 2018-04-08

Fråga om Kommunal handlingsplan för suicidprevention Sid 9-10 , 217.3 kB.

Kjell Bergmark (C) 2018-05-29

Viktiga beslut

Upprätthållande av gatubelysning på landsbygden, utanför detaljplanerat område 2021-11-30, sid 8-10 , 756.3 kB.

Förslag till reviderat system för närtrafik i Skellefteå kommun, sid 18-22 , 248.2 kB.

Kollektivtrafikplan för Skellefteå kommun 2019-2023, sid 13-17 , 248.2 kB.

Förslag till nytt kollektivtrafiksystem i Skellefteå kommun 2018-05-29, sid 32-40 , 217.3 kB.


Näringslivspolitiskt program 2019-2022 antagande, sid 36-42 , 141.2 kB.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.