Motioner och Interpellationer

Här kan du hitta våra motioner, interpellationer och frågor till Kommunfullmäktige i Skellefteå.

Text

sol-has-bg

Motioner

Motion från Alliansen om Åklagarmyndighet i Skellefteå kommun (11/20) Beslut

Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Christina Soldan (L) och Charlotta Enqvist (KD)

Motion från Alliansen om osund konkurrens i Skellefteå kommun (10/20) Beslut sid 60-63

Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Christina Soldan (L) och Charlotta Enqvist (KD) 20-03-09

Motion om att ta fram ett förslag på regelverk för Lagen om valfrihetssystem
(LOV) inom Skellefteås hemtjänst (7/20) Beslut

Carina Sundbom (C), Håkan Andersson (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C) och Anna From-Lindkvist (C) 20-02-25

Motion från Alliansen om mål för mindre barngrupper i förskolan (6/20) Beslut sid 55-57

Carina Sundbom (C), Andreas Löwenhöök (M), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist (C)

Motion om åtgärder för fler vintercyklister (3/20) Beslut

Carina Sundbom (C) 20-01-21

Motion från Alliansen om att inrätta ett personalutskott och avskaffa personalnämnden (1/20) Beslut sid 45-47

Carina Sundbom (C), Andreas Löwenhöök (M), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist (C) 20-01-28

Motion om strategiskt partnerskap med Region Västerbotten Beslut

Håkan Andersson (C) 19-12-18

Motion om personalparkering Beslut

Håkan Andersson (C) 19-12-18

Motion om att certifiera arbetsmiljön (50/19) Beslut sid 64-66

Håkan Andersson (C), Hans Brettschneider (MP) och Katarina Larsson (C) 19-12-11

Motion om uppdaterad arbetsmiljöpolicy (49/19) Beslut sid 48-50

Håkan Andersson (C), Katarina Larsson (C), Hans Brettschneider (MP) 19-12-02

Motion om att arbetsmiljön är viktig (48/19) Beslut sid 46-47

Håkan Andersson (C), Katarina Larsson (C), Hans Brettschneider (MP)

Motion om kolonilottsområde med permanentboende - en året runt- kolonilottsby (47/19) Beslut

Carina Sundbom (C) 2019-12-02

Motion om Skellefteå = spontanidrottens mekka (45/19) Beslut sid 40-41

Anna From-Lindqvist 2019-11-26

Motion från Alliansen om Skellefteå kommuns banklån till Folkets Hus-föreningar (44/19) Beslut

Oscar Wellman (C), Ramona Dolan (M), Roland Lövmark (L), Petter Ershag (KD) 2019-12-17

Motion om att få pojkar att söka hjälp (43/19) Beslut

Håkan Andersson (C) 2019-11-24

Motion om översiktsplaner för våra kommundelar (41/19) Beslut

Carina Sundbom (C), Maria Bernsson (C), Kjell Bergmark (C), Håkan Andersson (C), Katarina Larsson (C), Oscar Wellman (C), Pär Brubäcken (C)

Motion från Alliansen om utvärdering av kulturskolan (17/19) Beslut sid 43-44

Carina Sundbom (C), Andreas Löwenhöök (M), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist (C) (2019-03-08)

Motion från Alliansen om att erbjuda skyddat boende för alla som utsätts för våld i nära relationer (11/19) Beslut sid 24-26

Håkan Andersson (C), Andreas Löwenhöök (M), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist (KD) (2019-02-13)

Motion om närodlad integration (16/18) Beslut

Carina Sundbom (C) 2018-03-16

Motion om enklare och tydligare regler för tomtkö (53/18)

Beslut sid 46-47

Gabriella Rymark (C) 2018-09-24

Motion från Alliansen om Klimatsmart stad - lätt att göra rätt (20/19) Beslut sid 63-65

Carina Sundbom (C), Anette Lindgren (M), Christina Soldan (L), Charlotta Enqvist (KD)

Motion om trygga och tillgängliga lekplatser (15/19) Beslut sid 30-31

Gabriella Rymark (C) 2019-02-27

Motion om Gemensamma luncher för äldre (62/18)

Carina Sundbom (C) 2018-12-05

Motion om HLR-utbildning till frivilliga kommunmedlemmar för snabbare insatser vid hjärtstopp (SMS-livräddning) (65/18) Beslut sid 56-57

Oscar Wellman (C) 2018-11-12

Motion om att Samla all beställarkompetens av entreprenader under samma tak. (3/19) Beslut sid 31-34

Gabriella Rymark (C) 2019-01-11

Motion om Grön plan för bevarande av grönområden i Skelleftedalen (8/18) Beslut sid 54

Carina Sundbom (C) 2018-01-22

Motion om Textilåtervinning (4/19)

Carina Sundbom (C) 2019-01-13

Beslut på motion om Textilåtervinning 19-04-29


Motion om att Uppdatera informationssäkerhetspolicyn (12/18) Beslut sid 28-30 och sid 38-39

Håkan Andersson (C) 2018-02-26

Motion om Nämndsledamöter med särskilt geografiskt ansvar (44/18)

Håkan Andersson (C), Maria Sandström (C) och Carina Sundbom (C) 2018-08-13

Beslut motion om Nämndsledamöter med särskilt geografiskt ansvar, sid 45-47


Motion om Betald utbildning för specialistsjuksköterskor (27/18) Beslut sid 46-47

Håkan Andersson (C) 2018-05-23

Motion om Giftfria och miljömässigt hållbara platser för lek och idrott (37/18) Beslut sid 7-8

Carina Sundbom (C) 2018-06-18

Motion om Barngruppsstorlekar efter Skolverkets rekommendationer (28/18) Beslut sid 28-31

Gabriella Rymark (C) 2018-05-27

Motion om att Göra arbetet som förskollärare mera attraktivt (29/18) Beslut sid 32-33

Gabriella Rymark (C) 2018-05-27

Motion om att Höja barnskötarnas status i förskolan (30/18) Beslut sid 34-36

Gabriella Rymark (C) 2018-05-27

Motion om Revidering av de kommunala bolagens ägardirektiv (52/18) Beslut sid 43-44

Gabriella Rymark (C) 2018-09-13

Motion om Landsbygdsutvecklare på heltid Beslut

Carina Sundbom, Kjell Bergmark, Håkan Andersson, Katarina Larsson, Oscar Wellman, 2018-11-13

Motion om att Utrusta Skellefteås brandbilar med hjärtstartare (43/18) Beslut sid 48-49

Maria Sandström (C) 2018-08-12

Motion om att Införa I väntan på ambulans (IVPA) i hela kommunen (47/18) Beslut sid 50-52

Maria Sandström (C) 2018-08-20

Motion om Utredning om talartider i kommunfullmäktige (17/18) Beslut sid 38

Helena Moen (C) 2018-03-20

Motion om att Utreda vilka kommunala tjänster som kan utlokaliseras från staden (20/18) Beslut sid 39-40

Helena Moen (C) 2018-04-17

Motion om Arbetsmiljön för arbetsplatser för planering, inläsning och dokumentation (31/18) Beslut sid 41-42

Håkan Andersson (C) 2018-05-27

Motion om Riktlinjer kring ständig nåbarhet med mera (49/18) Beslut sid 43

Håkan Andersson (C) 2018-08-27 

Motion om att Utreda erbjudande till personal som avstår från delar av semestern för att klara bemanningen under sommaren (50/18) Beslut sid 44

Håkan Andersson (C) 2018-08-27

Motion om Cykelfrämjande åtgärder för åretrunt cyklister Beslut

Carina Sundbom (C) 2018-04-09

Motion om Stadsodlingsnorm för att säkra tillräckligt med mark för stadsbor som vill odla själva (24/18) Beslut sid 47-48

Carina Sundbom (C) 2018-04-04

Motion om Hemtjänst som IVPA (I väntan på ambulans) (11/18) Beslut sid 55

Håkan Andersson (C) 2018-02-20

Motion om att Införa förmånscykel till kommunanställda (13/18) Beslut sid 56

Carina Sundbom, Maria Sandström, Håkan Andersson, Kjell Bergmark, Gabriella Rymark och Kurt Vallmark, alla (C) 2018-02-10

Motion om Nolltolerans mot arbetsrelaterad ohälsa (34/18) Beslut sid 61

Håkan Andersson (C) 2018-05-29

Motion om Fördjupad översiktsplan för Kågedalen (38/18) Beslut sid 63-65

Håkan Andersson (C) 2018-07-18

Motion om Pell-Ant vägen i Ersmark (40/18) Beslut sid 66-68

Håkan Andersson (C) 2018-07-20

Interpellationer

Interpellation om begränsad information inför beslut Svar

Carina Sundbom (C) 2020-10-05

Interpellation om att ny ramtid och ny busstidtabell ger långaväntetider för gymnasieungdomar (33/20) Svar sid 7-10

Carina Sundbom (C) 2020-08-31

Interpellation om Januariavtalets punkt 9 gäller i Skellefteå (43/19) Svar sid 8-9

Carina Sundbom (C) 2019-11-25

Interpellation om arbetsmiljön är en fråga av större vikt för Skellefteå kommun (40/19) Svar sid 21

Katarina Larsson (C) 2019-11-30

Interpellation om hur kommunen lever upp till dataskyddsförordningens (GDPR) krav (38/19) Svar sid 8-11

Håkan Andersson (C) 2019-11-29

Interpellation om policy eller lag, informationssäkerhetspolicy (37/19) Svar sid 11-13

Håkan Andersson (C) 2019-11-29

Interpellation om översiktsplaner, planeringens aktualitet (34/19) Svar sid 54-55

Håkan Andersson (C) 2019-11-10

Interpellation om grupperna i förskolan (28/19) Svar

Katarina Larssson (C) 2019-10-10

Interpellation om Sjungande Dalens skola och dess elevers framtida skolgång (26/19) Svar

Maria Bernsson (C) 2019-10-13

Interpellation om kollektivtrafikkaos (25/19) Svar

Carina Sundbom (C) 2019-10-11

Interpellation om skolskjuts (23/19) Svar

Katarina Larsson (C) 2019-09-11

Interpellation om rening av vatten från läkemedelsrester Svar

Carina Sundbom (C) 2019-07-31

Interpellation om arbetsmiljön på förskolor (18/19) Svar sid 15-17

Katarina Larsson (C) 2019-05-28

Interpellation om det finns någon plan inom kommunen för de som saknar sjukdomsgrundande inkomst (12/19) sid 36-37

Anna From-Lindqvist (C) 2019-04-29

Interpellation om arbetsmiljön på förskolor (18/19) Svar sid 15-17

Katarina Larsson (C) 2019-05-28

Interpellation om "Fabrikens" påverkan på gång- och cykelbanan längs Svedjevägen (4/19) Svar sid 16-18

Carina Sundbom (C) 2019-02-27

Interpellation om Buller vid skolor och förskolor (31/18) Svar

Carina Sundbom (C) 2018-12-02

Interpellation om Kompetensförsörjning (23/18) Svar

Gabriella Rymark (C) 2018-10-03

Interpellation om Förutsättningarna för att starta en förskola i Fällfors (26/18) Svar

Katarina Larssson (C) 2018-10-30

Interpellation om Landsbygdsmiljonen (25/18) Svar

Carina Sundbom (C) 2018-10-30

Interpellation om Krisberedskap (18/18) Svar sid 18-22

Carina Sundbom (C) 2018-08-29

Interpellation om Hur utvecklingsplanerna ser ut för bostadsbyggandet i Bureå och Byske (21/18) Svar sid 23-24

Maria Sandström (C) 2018-09-12

Interpellation om att Elever i Drängsmarks och Ostviks skolor skickas till Byske redan i årskurs 6 (22/18) Svar sid 25-27

Maria Sandström (C) 2018-09-13

Interpellation om Lovskolan i grundskolan (14/18) Svar sid 14-17

Gabriella Rymark (C) 2018-04-27

Interpellation om Jämställt arbetsliv (15/18) Svar sid 21-23

Håkan Andersson (C) 2018-05-13 

Interpellation om förskoleplatser i Jörn (16/18) Svar sid 24-26

Carina Sundbom (C) 2018-05-13


Frågor

Fråga om styrgrupp för kollektivtrafiksystem för beslut till kommunfullmäktige och svar Sid 90-91

Carina Sundbom (C) 2019-10-10

Fråga om barnomsorg i Fällfors Svar sid 7-8

Carina Sundbom (C) 2019-05-28

Fråga om Buller från trafik

Gabriella Rymark (C) 2019-02-27

Fråga om Bluffakturor och bedrägeriförsök mot kommunens verksamheter

Kjell Bergmark (C) 2018-12-10

Fråga om Vad som hände med välkomstskylten i Jörn Svar sid 12-13

Maria Sandström (C) 2018-08-20

Fråga om Kompetensutveckling Svar sid 11

Gabriella Rymark (C) 2018-09-07

Fråga om Kommunen bevakar att telefoni och bredband kommer att fungera i byarna när Telia kopplar ner kopparnätet, sid 12

Håkan Andersson (C) 2018-09-25

Fråga om Informationen på kommunens hemsida om järnsand Svar sid 5-6

Håkan Andersson (C) 2018-04-08

Fråga om Kommunal handlingsplan för suicidprevention Sid 9-10

Kjell Bergmark (C) 2018-05-29

Viktiga beslut

Förslag till reviderat system för närtrafik i Skellefteå kommun, sid 18-22

Kollektivtrafikplan för Skellefteå kommun 2019-2023, sid 13-17

Förslag till nytt kollektivtrafiksystem i Skellefteå kommun 2018-05-29, sid 32-40


Näringslivspolitiskt program 2019-2022 antagande, sid 36-42


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.